Lezing “Waarom Windenergie” in Delft

Vrijdagavond 28 februari om 20:00 uur houdt De Windvogel een lezing in het GroenLinks huis in Delft. De presentatie “Waarom Windenergie” door Danny Steenhorst, actief lid van de Windvogel zal gaan over nut en noodzaak van windenergie. De lezing is openbaar voor zowel leden als niet-leden.

De Windvogel is onze coöperatieve vereniging tot collectief bezit van windmolens, waarbij dus niet de grote energiebedrijven de windmolens bezitten, maar de burgers zelf. De meer dan 3000 burgers van de windmolen coöperatie hebben inmiddels al 6 windmolens in collectief bezit. In de nabije toekomst is meer zonne- en windenergie nodig om de Nederlandse energievraag schoon op te kunnen wekken.

Deze lezing gaat over waarom Nederland meer moet inzetten op wind op land, en waarom deze ontwikkeling niet door bedrijven opgelegd moet worden, maar gedragen moet worden door de burgers zelf. De toegang is gratis, u bent van harte welkom. Kom ook, word lid, en doe mee.

Vrijdagavond 28 februari om 20:00 uur, toegang gratis.
Locatie: GroenLinks huis op de Hippolytusbuurt 4, Delft.

Windvogel op milieumarkten

De Windvogel staat regelmatig ter promotie met haar ijscowagen op milieufestivals. Zo ook 6 juni in Amsterdam. Door de geweldige inzet van Ivo en Dick, weten nu weer vele mensen meer dat je samen duurzame stroom kan opwekken indien je lid wordt van een windmolenvereniging. Ook werd er hier en daar wat informatie gegeven dat het goed isoleren van je huis grote besparingen kan opleveren. Continue reading

Onderzoek: kleine windturbines leveren nauwelijks wat op

Sommigen fabrikanten van kleine windturbines stellen de energie-opbrengsten van hun molens te rooskleurig voor. Dat zegt Sander Mertens. De onderzoeker van de TU Delft deed een proef met verschillende typen turbines in het Zeeuwse Schoondijke. Voor het eerst zijn op één terrein verschillende soorten kleine windturbines getest op rendement, duurzaamheid, exploitatiekosten, omgevingsinvloeden en geluidshinder. Continue reading