Algemene Ledenvergadering 28 mei

Logo-De-Windvogel-vierkantOp zaterdag 28 mei is er weer een Algemene Ledenvergadering (ALV) van coöperatieve vereniging De Windvogel BA.
De stuken voor deze vergadering vindt u bij Jaarverslagen, jaarrekeningen en ledenvergaderingen.

Tijd: 11:00 tot 13:00 uur, aansluitend lunch en feestprogramma tot 18 uur.

Locatie: J.H. Hisgenpad 2, 1025 WK Amsterdam (Noord).

Aanmelden verplicht i.v.m. catering op www.windvogel.nl/25jaar.

Agenda
1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen
3. Notulen ALV 2016 van 30 januari 2016 te Utrecht, ter goedkeuring
4. Stand van Zaken, Bestuur, statutair aftredend
5. Jaarverslag 2015 en toelichting op ontwikkelingen betreffende Jaarrekening 2015
6. Voorstellen aan Ledenvergadering : Rente over 2015, aflossingen, bestemming saldo
en herverkiezing bestuurslid Evert-Jan Van Latum
7. Jongerencommissie Windkuikens
8. Rondvraag

De Windvogel, één van de eerste energiecooperaties

Logo-De-Windvogel-rond feestmolentjesDe Windvogel is één van de eerste energiecoöperaties in Nederland. In 1994 bouwden we onze eerste ‘tweewieker’ die stroom opwekte voor 20 huishoudens. Nu bouwen we moderne windturbines die wel 1500 huishoudens van stroom voorzien.

25 jaar terug en 25 jaar vooruit

‘De Windvogel is er niet minder actief op geworden. We zijn nu de trotse eigenaar van vier windmolens, drie zonnedaken, en een gezamenlijke windmolen.’ Dat zegt voorzitter Siward Zomer. ‘Inmiddels is er veel kennis opgebouwd over windenergie-projectontwikkeling met directe participatie van burgers. Deze kennis willen we delen met zoveel mogelijk burgers die meedoen in de energietransitie in Nederland. Daarom werken we samen met andere coöperaties zoals in de coalitie ‘Amsterdam Wind’, met de coöperatie Duurzaam Lansingerland (i.o) en de gezamenlijke burgerwindturbine van Meerwind en Zuidenwind. De Windvogel schuwt de participatie in grote, soms controversiële, windparken niet. Bijvoorbeeld in het windpark in de Drentse Monden. ‘Als windmolens ook daar de toekomst zijn, dan willen we het goed geregeld hebben voor de omwonenden’, aldus voorzitter Siward Zomer.

Burgerparticipatie in energie neemt een vogelvlucht

Steeds meer burgers willen zelfvoorzienend en duurzaam zijn voor wat betreft hun energieverbruik. Burgers werken samen aan lokale productie, besparing, collectieve inkoop van zonnepanelen, elektrisch vervoer en stroomlevering. De coöperaties vertegenwoordigen samen 35 tot 40 duizend leden. Bij De Windvogel kunnen burgers zelf meebouwen aan nieuwe windmolens door geld in te leggen en onze stroom af te nemen. De Windvogel telt nu zo’n 3300 leden door het hele land.

Landelijke voelsprieten

Omdat de Windvogel door heel Nederland werkt, heeft zij overal haar voelsprieten en kunnen lokale groepen en coöperaties ondersteund worden in de overgang naar een duurzame energievoorziening met windenergie. In die transitie zijn de burgers onmisbaar; met lokale coöperaties tonen zij echte betrokkenheid aan en kunnen de opbrengsten weer in nieuwe lokale en duurzame energieprojecten investeren.

 

 

Nieuwe folder

Kaft folder 2016De nieuwe folder 2016 is er! Deel hem uit aan al je vrienden en kennissen om te laten zien wie we zijn zijn wat we doen.

‘Steeds meer burgers willen zelfvoorzienend en duurzaam zijn voor wat betreft hun energieverbruik. Bij De Windvogel kunnen burgers zelf meebouwen aan nieuwe windmolens door geld in te leggen en onze windstroom af te nemen. De Windvogel is een landelijke energiecoöperatie voor en door burgers met windenergie als prioriteit. Wij willen de transitie naar een duurzame samenleving versnellen door de opbrengsten van onze energieopwekking in te zetten voor nieuwe lokale en duurzame energieprojecten.’

Op de cover: onze Windkuikens Jana de Heer en Floor Ebben

De Windvogel – Folder 2016

Petitie Vervanging windturbine Bodegraven-Reeuwijk

icon_windmill_70x70Woont u in de omgeving van Bodegraven en Reewijk en wilt u ook een nieuwe windmolen voor en door burgers?

Teken dan deze petitie voor de vervanging van de verwijderde windturbine Bodegraven-Reeuwijk.

Het zal u niet ontgaan zijn dat de windturbine De Windvogel aan de Goudseweg na 22 jaar te hebben gefunctioneerd wegens mastbreuk is ontmanteld. Het bleek niet meer rendabel om de molen te reviseren. En dat terwijl de behoefte aan duurzame energie steeds groter wordt. Onze gemeente streeft ernaar om in 2035 klimaatneutraal te zijn en ook de centrale overheid moedigt de burger aan om in het licht van het onlangs gesloten klimaatakkoord zelf initiatieven te ondernemen om de gestelde doelen te helpen realiseren.

Daarom heeft een aantal Windvogel-leden in de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk het plan opgevat om de oude molen te vervangen door een eigentijdse. In het verleden was er in de gemeenteraad geen meerderheid te vinden voor een dergelijk plan. Nu onze plannen wat meer in het verlengde liggen van het gemeente- en overheidsbeleid zijn de kansen tot vervanging aanzienlijk groter. Daar is echter wel draagvlak voor nodig. De gemeente heeft nog geen concreet plan hoe zij invulling wil geven aan het voornemen om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Dat zal moeten komen uit maatregelen zoals energiebesparing, zonnepanelen bij bewoners en uit windenergie. Hierbij is windenergie onontbeerlijk.

Een windmolen van 2 MW (goed voor 1400 huishoudens) levert jaarlijks evenveel energie als 20.000 zonnepanelen van 250 Wp.
Om draagvlak voor ons plan te krijgen hebben wij uw steun nodig.

Daarom ook deze petitie, waarvan wij aan u vragen om deze te ondertekenen. De petitie zal aan het college van B & W van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk worden aangeboden.

Meer informatie over de windwerkgroep Bodegraven-Reeuwijk:
Windwerkgroep Bodegraven-Reeuwijk
Arie Groenveld
arie.groenveld[at]telfort.nl

‘Er worden nog te veel windmolens over de mensen heen geplaatst’

Marjan MinnesmaOmwonenden vanaf het begin bij de ontwikkeling van windparken betrekken en niet alleen de lasten, maar ook de lusten delen. Volgens Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, is het zeker mogelijk om de felle weerstand bij omwonenden tegen windmolens te voorkomen. Dit zegt ze in gesprek met de Groene Courant over de windmolenproblematiek.

Op een reeks plaatsen in Nederland is de weerstand tegen windturbines soms heftig, vooral in het noorden. Die protesten tegen windenergie vanuit omwonenden zijn te voorkomen, vindt Minnesma. Zij zoekt vooral heil in de samenwerking tussen ontwikkelaars en de omgeving. “Als je het op land wil doen, moet je zorgen dat de windmolens van de gemeenschap zijn. Als er al een Eneco ofzo bijkomt. Dan moeten ze met de gemeenschap samenwerken.”

Dorpsmolen

Ze haalt de situatie in de gemeente Waterland aan. Daar wordt met de opbrengst van de windmolens subsidie gegeven voor zonnepanelen. In het Zeeuwse dorp Sint-Philipsland wordt naar Fries voorbeeld een zogenaamde dorpsmolen ontwikkeld, waarbij omwonenden de molen financieren en de opbrengsten terugvloeien naar de omgeving.

Lees ook: Petitie tegen windmolenbeleid Noord-Holland

“Dan is er helemaal niet zo’n bezwaar tegen windmolens. Als burgers het idee hebben dat ze wel de lasten maar niet de lusten krijgen, dan gaan ze dwarsliggen. Ik zie zelf dat als mensen in de gemeenschap er tonnen mee verdienen ze niet eens willen dat die windmolens worden afgebroken.”

Op weer andere plekken, bijvoorbeeld het zuiden van Noord-Holland, is juist draagvlak voor windmolens, maar werkt de provinciale overheid tegen.

Lelijke energiemast

Minnesma zegt het schandalig te vinden dat de provincie Noord-Holland daar geen windmolens wil hebben. Bij Amsterdam en in de Haarlemmermeer zijn verschillende initiatieven voor windparken, maar door de strenge regels van de provincie is het vrijwel onmogelijk om ze te plaatsen. “Dat vind ik echt niet kunnen”, aldus Minnesma. “Als je dan de plekken hebt waar het kan en waar men wil, doe het dan!”

“Wind op land is gewoon de goedkoopste duurzame energievorm en we willen onder de 1,5 graden uitkomen. Dat kan niet zonder wind of zon. Er zijn genoeg plekken in Nederland waar je windmolens kan neerzetten. Het is ook niet voor eeuwig. Als we over 20 jaar een andere briljante oplossing hebben, breek je ze af (heel circulair opnieuw te gebruiken!) en gaan we dat doen.”

“Er zijn ook heus een paar gebieden waar ze niet kunnen. Ik zou ze ook niet midden in een natuurgebied doen. Maar de mensen die tegen windmolens zijn, vinden ze overal lelijk. Ik zie hier ook overal lelijke elektriciteitsmasten, daar hoor je niemand over, wat maakt het uit dat er een paar windmolens bijkomen?”

Coöperaties

Één van de opvallend positieve ontwikkelingen die Minnesma ziet, is de ervaring die coöperaties beginnen te krijgen in de ontwikkeling van schone-energieprojecten. Zo plaatste windcoöperatie De Windvogel al in 1993 de eerste windmolen in Bodegraven. Inmiddels bezit de burgercoöperatie zo’n 4 windmolens, gefinancierd door leden.

Samen met burgercoöperatie Meerwind helpt De Windvogel nu in bijvoorbeeld Limburg coöperatie Zuidenwind bij het bouwen en financieren van windmolens.

“Dat zijn echt mensen van het eerste uur en dat gaat nu allemaal veel beter. De oude windmolens zijn nu allemaal rendabel en verdienen nu zoveel dat ze collega-windmolencoöperatie gaan helpen. Dat vind ik wel heel mooi”, legt Minnesma uit.

Bron: De Groene Courant

Molen ‘de Windvogel’ te Bodegraven demonteren en opschalen

arie_broosHet dagelijks bestuur van De Windvogel heeft dinsdag 15 december het besluit genomen om onze windturbine ‘De Windvogel’ te Bodegraven te demonteren. Er is gekozen om de turbine in zijn geheel te verwijderen en af te voeren.

Omwaaien voorkomen
In verband met de veiligheid is gewacht op de eerste mogelijkheid met gunstige weeromstandigheden om de windturbine te demonteren. Recent hebben we nog de rotor van de turbine vervangen. Nu was een scheur aan de voet van de mast ontstaan, waardoor het te gevaarlijk is om de turbine te laten staan. Bij stevige wind zou de turbine om kunnen vallen.

Nieuwe grotere windmolen
Het gaat de gehele vereniging aan het hart dat dit icoon van coöperatie De Windvogel verdwijnt. De Windvogel wil een grotere windmolen (2 MW) plaatsen op de oude lokatie in Bodegraven. Daartoe verzamelen onze leden handtekeningen in Bodegraven en Reeuwijk. Tot nu toe stemde de gemeente niet in met onze plannen. Nu de urgentie met het nieuwe wereldwijde Klimaatakkoord wel duidelijk is hopen we spoedig medewerking te krijgen om een nieuwe windmolen te realiseren. Geef uw steun door aan @DickElk.

Meer windmolens voor en door burgers
De Windvogel werkt door het hele land hard aan nieuwe windmolens die voor en door burgers geplaatst en beheerd worden. Dat kunt u zien in ons overzicht van nieuwe projecten van onze lokale werkgroepen en van projecten met samenwerkingspartners.

windvogelwindvogelwindvogel

Windvogel vrienden naar de Noordoostpolder

Ter gelegenheid van het afscheid van oprichter en bestuurslid Dick van Elk brachten zaterdag een 50-tal leden en vrienden van de coöperatie De Windvogel een bezoek aan het grootste windmolenpark van Nederland.

Groter dan groot
Het Windpark “Noordoostpolder” bij Urk in aanbouw is volop in beweging, een aantal turbines draait al en een groot aantal staat op stapel. Zowel op land langs de dijk als in het water, totaal 56 stuks met per stuk 7,5 MW vermogen. Het zijn enorme gevaartes als je er onder staat, met een betonnen mast van 135 meter en wieken van bijna 60 meter. De turbines van Enercon zijn de grootste op dit moment en veel groter zal het niet worden, zijn gaan een significante bijdrage leveren aan de Nederlandse opgave van duurzame energie.

Trainingscenter

Het bezoek werd voor afgegaan met informatie op het service en instructiecentrum van Enercon vlakbij, waar wekelijks 42 nieuwe medewerkers opgeleid worden voor de bouw en onderhoud, windenergie geeft dus ook veel werk. De excursie eindigde met het bedanken en het letterlijk achter de geraniums zetten van Dick van Elk, die het stokje inmiddels heeft overgeven aan Siward Zomers. Het succes van het nieuwe bestuur is de realisatie en deelname aan een grote windmolen in het Limburgse Neer, waar 17 juli weer een excursie naar toe zal gaan.

Broos de Groot, molenaar De Windvogel

HEM_1381 groepsfoto 3DSC03753HEM_1233 masten 3

Burgerwindmolen in Neer dingt mee in P-NUTS awards

p-nutsP-NUTS Awards is dé voorlopers- en publieksprijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan lokale, duurzame energie-initiatieven. Wil je ook dat ons windmolenproject in Limburg een prijs wint? Stem dan op ons project!

Drie redenen waarom de Burgerwindturbine in Neer zou moeten winnen:

Snel project
De burgerwindmolen in het Limburgse Neer is unieke samenwerking tussen drie burgercoöperaties waardoor binnen zeer korte tijd (zes maanden) een nieuwe burgerwindturbine wordt gerealiseerd. De definitieve beslissing werd genomen op Algemene Ledenvergaderingen van De Windvogel, Zuidenwind en Meerwind in februari van dit jaar. De wieken zullen al deze zomer gaan draaien!

Kennis delen
De kennis, ervaring en financiële middelen van de coöperaties de Windvogel en Meerwind worden ingezet om de burgerwindturbine van Zuidenwind te realiseren. Het netwerk REScoopNL brengt alle coöperaties bij elkaar en zorgt voor samenwerking en kennisdeling.

Glasvezel internet
Omdat de winst van de burgerwindmolen in het gebied en bij de investerende burgers blijft, is het mogelijk dat omwonenden met elkaar om tafel gaan om lokaal duurzame projecten op te zetten. De omwonenden kwamen zo op het idee om glasvezelinternet aan te laten leggen, zodat ook zij goed verbonden zijn met het internet. Zuidenwind ziet dit als een duurzame investering in het gebied.

Hier kun je op ons project stemmen.

Gezocht twee nieuwe bestuursleden

De Windvogel gaat een spannende tijd tegemoet waarin zij nieuwe duurzame energie projecten wil realiseren, alleen of in samenwerking met lokale energie coöperaties. Het Algemeen Bestuur is binnen haar ledenbestand op zoek naar twee nieuwe bestuursleden ter verbreding van de knowhow en de slagkracht.

Wij zoeken bestuursleden met de volgende profielen:

Vacature bestuurslid Financiën energieprojecten

Al onze duurzame energieprojecten worden nauwkeurig beoordeeld op haalbaarheid en rentabiliteit. Het is belangrijk dat van projecten gewaarborgd is dat zij financieel gezond zijn. Voor deze bestuursvacature vragen wij kennis en vaardigheid in het financieel beoordelen van en het onderhandelen over duurzame energie projecten voor De Windvogel.

Vacature bestuurslid Ruimtelijke ordening windenergie

Voor deze vacature zijn wij op zoek naar iemand met kennis en ervaring in het ontwikkelen van ruimtelijke ordenings-projecten die, in de fase van overleg met gemeente en grondeigenaren, De Windvogel kan vertegenwoordigen. Gevoel voor politieke verhoudingen en macht en goede contactuele eigenschappen zijn voor deze functie gewenst.

Meer informatie: https://www.windvogel.nl/vacatures/

Nieuw bord bij ‘De Windvogel’ in Bodegraven

Windvogel bord kleinOnze windmolen ‘De Windvogel’ in Bodegraven heeft een spiksplinternieuw informatiebord gekregen. ‘De Windvogel’ staat naast de Tulip Inn aan de Goudseweg in Bodegraven en is in 1994 door De Windvogel gebouwd. De rotor is onlangs nog vervangen. De hoogte van de molen is 34 meter. De Windvogel wil deze molen opschalen naar 85 meter, maar de lokale gemeenteraad werkt nog niet mee.

Bord Windvogel def