Winter aangebroken in de Europese Unie

Niet alleen in Nederland is de winter aangebroken, maar zeker ook in de Europese Unie. Daar wordt de laatste hand gelegd aan het zogeheten WinterPackage. Dit is een enorm pak nieuwe maatregelen en richtlijnen die de toekomst van de Europese energiemarkt gaan bepalen. Een klein, maar belangrijk onderdeel van dit pakket is het feit dat energiecoöperaties gedefinieerd worden. Dat zegt iets over de toekomst van de energiemarkt en die van De Windvogel.

Je zou kunnen denken dat een definitie voor energiecoöperaties niet zo veel voorstelt, maar het heeft toch gigantische implicaties. Wat De Europese Unie hiermee namelijk zegt is: er bestaan verschillende partijen met verschillende rollen. De meesten hebben we al gedefinieerd, zoals wat is een leverancier of wat is een netbeheerder. Maar nu zegt de EU: er komt een nieuwe partij met een bijzondere rol bij. In het verleden is het denken van de Europese Unie gericht geweest op het creëren van een markt. De EU ziet erop toe dat partijen met elkaar kunnen concurreren. Het mantra was altijd: concurrentie creëert efficiëntie, en met een goed functionerende markt gaan we die energietransitie wel voor elkaar krijgen. Met het definiëren van energie-coöperaties komen ze daar een klein beetje op terug. Ze zeggen eigenlijk: voor de internationale energiemarkt zien wij toe op een goede markt. Maar er komt een nieuwe, belangrijke speler op de markt, voor wie niet concurrentie en het maken van winst het hoofddoel is, maar het voorzien in de (energie)behoefte van hun leden op lokaal niveau. De Europese Unie wil er nu voor zorgen dat er plek is voor dit soort organisaties in de markt. Want ze zien, met name dankzij het goede werk van de Europese federatie REScoop.eu, dat deze een grote impact zullen hebben op de energietransitie. En op lokaal niveau veel meer gedaan krijgen dan internationaal concurrerende bedrijven.

De activiteiten waar De Windvogel 25 jaar geleden mee begon, en met name haar zelfleveringsproject, worden nu erkent door de Europese Commissie. Er wordt ons een belangrijke rol toegedeeld voor de toekomstige energiemarkt en het energiesysteem. Met 25 jaar voorsprong en ervaring zijn we er als De Windvogel klaar voor om die rol op ons te nemen. We gaan dus niet alleen een nieuw spannend jaar tegemoet, maar nog eens een interessante en coöperatieve toekomst.

Ik wens u allen daarom ook een prettig 2018 en een mooie coöperatieve toekomst toe.

Siward Zomer, voorzitter