In hoger beroep voor belastingvrije zelf opgewekte stroom

Het was even spannend, want wat zou onze volgende stap worden in de zaak omtrent ´zelflevering´? In juli had de rechtbank in Den Haag onze rechtszaak namelijk ongegrond verklaard. Samen met energieleverancier Anode hebben we besloten om in hoger beroep te gaan tegen de Belastingdienst. Het doel van deze zaak is om te bereiken dat burgers die hun eigen duurzame stroom opwekken daarover geen belasting hoeven te betalen.

Opnieuw

Op de motivering van het oordeel van de rechtbank valt volgens de Windvogel het nodige af te dingen. De Windvogel betreurt het dat de rechtbank over het principe van zelfvoorziening geen uitspraak deed. Beide organisaties gaan dit principe opnieuw voor het voetlicht brengen in hoger beroep.

Te gemakkelijk

De rechter heeft te gemakkelijk geoordeeld dat er een koop tussen rechtspersoon De Windvogel en Anode plaats vindt en dat er daarom belasting betaald moet worden.’, aldus Siward Zomer, voorzitter van de Windvogel. ‘In feite is er geen koop en dus geen eigendomsoverdracht van de stroom, net zoals bij een kropje sla uit eigen moestuin. De door de eigen windmolens opgewekte stroom is van iedereen die lid is van de Windvogel. Het Energiebedrijf Anode zorgt ervoor dat de stroom via het elektriciteitsnet bij de burger komt en doet de administratie, maar is geen eigenaar van de stroom.’

Zelf energie produceren, wie wil dat nu niet?

De Windvogel en Anode stellen dat zelf opgewekte duurzame energie bij eigen gebruik vrij is van energiebelasting en BTW. Als burgers geen energiebelasting hoeven te betalen over zelf opgewekte stroom, zal het aandeel zon- en windenergie in Nederland snel gaan toenemen.

Onze rechtszaak over heffing van energiebelasting over zelflevering

Even bijpraten over de rechtszaak. “Een vreemde zaak” inmiddels. Onze zaak: zelflevering, is niet onze zaak, vindt de belastinginspecteur. Het is een zaak tussen Anode die de belasting moet innen en afdragen aan de belastingdienst. Voor ons is dat “een mening”, wij hebben een andere . . . Continue reading

Windenergie op land, juist NU!

Het draagvlak vanuit de mensen zelf voor duurzame energie neemt toe, terwijl het draagvlak voor de van boven af geregisseerde verouderde, vervuilende en te dure energieopwekking afneemt.  Er zijn meerdere redenen waarom juist nu de Nederlandse burgers samen windmolens op land moeten realiseren om gezamenlijk hun eigen energie op te wekken.

Samen je eigen duurzame energie opwekken

“Als burgers moeten wij uiteindelijk – direct of via doorberekening – alle rekeningen betalen, inclusief de belastingen, heffingen, accijnzen, rechten, vergunningen, enz.

Zelf je eigen kropje sla, of bloemkool, of groene elektronen oogsten is de manier om zonder bovengenoemde omwegen de economie te vergroenen. Met elkaar hebben we als (wereld)burgers ruim voldoende mogelijkheden om onze leefomgeving voor onszelf èn voor onze kinderen (weer) leefbaar te maken. We kunnen praten met/over of wachten op anderen . . . maar de tijd dringt. Continue reading

Windvogel op eigen kracht verder met zelflevering

Dit artikel geeft in het kort een overzicht van de actuele stand van zaken rond zelflevering. Nog even ter herinnering: zelflevering houdt in dat de leden zelf de elektriciteit van hun eigen molen kunnen consumeren. Dat is de meest directe manier om de vruchten te plukken van het lidmaatschap van de coöperatie. Bovendien verwacht De Windvogel dat hierdoor het draagvlak voor windenergie op land aanzienlijk zal toenemen. Continue reading

Op naar duurzaam Nederland met je eigen schone energieopwekking

Zelflevering is het door en voor de burgers opwekken en verbruiken van duurzame (wind)energie, geheel voor eigen rekening en risico. Het model beantwoordt o.i. het best aan het ideaalmodel van burgerverantwoordelijkheid en burgerparticipatie. brief-aan-cie-vrom-van-de-tweede-kamer

bijlage-juridische-beoordeling-zelflevermodel-door-nma-dte