Rapport ‘Coöperatief ondernemen met wind’ aangeboden aan gedeputeerde Daan Prevoo

Als er in een gebied plannen ontstaan voor het plaatsen van windmolens, stuit dat vaak op tegenstand van omwonenden. De vraag kan worden gesteld ‘Hoe kan windenergie zodanig worden ontwikkeld, dat deze door de burgers en bedrijven als een eigen ontwikkeling gezien en ervaren wordt?’ Onze collega cooperatie Zuidenwind heeft in 2015 met de energiecoöperaties Weert Energie, Leudal Energie en Peel Energie de koepelorganisatie REScoop-Limburg opgericht, waarin de coöperatieve aanpak is uitgewerkt. Deze aanpak is ook gebruikt bij de ontwikkelingen van de nieuwe windparken in Midden-Limburg.

Het project, dat onlangs werd afgerond, is uitgevoerd met steun van de provincie Limburg en vond plaats binnen de kaders van ‘Duurzaam Door’. Zuidenwind voorzitter John Schoonbroodt overhandigde op 19 februari jl het eindrapport ‘Coöperatief ondernemen met wind’ aan gedeputeerde Daan Prevoo, tijdens de thema-avond van het Servicepunt Energie Lokaal Limburg.

Link naar het rapport ‘Coöperatief ondernemen met wind‘.

Coöperatieve aanpak werkt in Limburg

logo energiecooperatie zuidenwindDe Provincie Limburg is bijzonder onder de indruk van de coöperatieve aanpak van het windproject in Neer, waar De Windvogel samen met coöperatie Zuidenwind windmolen De Coöperwiek heeft gerealiseerd.

Coöperatieve aanpak
De coöperatieve aanpak die De Windvogel geïntroduceerd heeft, staat nu voorgeschreven in het beleid voor nieuwe windprojecten. De provincie hanteert daarbij de volgende uitgangspunten: de revenuen vloeien maximaal terug naar de buurt, er is geen grondspeculatie en de projecten worden coöperatief ontwikkeld.

Plannen voor twee windprojecten
Het resultaat is dat gemeentes positief zijn over windprojecten en dat er verschillende coöperatieve projecten op stapel staan.
In de gemeente Leudal zijn plannen voor twee windprojecten. Het ene windproject is van Zuidenwind, mogelijk komt er hierin nog een samenwerking met De Windvogel op financieel vlak. Het gaat om een windproject van twee turbines waarmee een bestaand windpark verlengd wordt. De turbines worden 130 meter hoog en hebben een rotordiameter van 140 meter. Beide turbines zijn goed voor 9 GWh.
Het tweede project wordt ontwikkeld door duurzame energiecoöperatie Leudal Energie en bestaat uit drie windturbines.

Coöperatie Newecoöp
In de gemeente Nederweert is een nieuw lokaal coöperatief initiatief gestart vanuit van de coöperatie Zuidenwind: coöperatie Newecoöp. Zij gaan samenwerken in drie plannen voor windenergie die nog in de pijplijn zitten. De gemeenteraad moet nog een uitspraak doen over planologische medewerking. Het nieuwe provinciale beleid heeft er in elk geval toe geleid dat 50 procent van al deze projecten coöperatief ontwikkeld zal worden. De Windvogel gaat op financieel gebied samenwerken met de coöperaties.

Gebiedsgerichte aanpak
Ook in de gemeente Weert is voor een gebiedsgerichte aanpak met bewoners gekozen. Hier is een plan voor een windproject met Eneco, waarbij ook de helft van het project door een lokale coöperatie ontwikkeld kan worden.

Over alle bovengenoemde Limburgse plannen kan worden gezegd dat het proces zonder al te veel gedoe of heftige discussies verloopt.

Afscheid Siward Zomer bij Zuidenwind

siward zomerOp 10 oktober ben ik afgetreden als voorzitter van Zuidenwind. 1,5 jaar geleden namen drie Tukkers het bestuur over van een Limburgse windcoöperatie. Gerard Jansen (die notabene geboren is in hetzelfde Twenste dorp als ik) en Albert Jansen uit Nijverdal kregen de schone taak om het vastgelopen windproject nieuw leven in te blazen.

Dat was soms even wennen. Familiebanden, lokale kennissen, jong zeer en oud zeer wilden nog wel eens door elkaar lopen. Het voordeel was dat wij ‘van buiten’ kwamen en onze eigen lijn konden trekken. Ik denk dat dit het project terug op de rails gebracht heeft, met als doel het weer in lokale handen terug te geven wanneer het project weer loopt. We hebben nu een bijzonder goed lokaal bestuur en commissies met alle benodigde kennis voor een windcoöperatie. En niet te vergeten, een goed draaiende molen!

Zoals ik al aangaf in de ledenvergadering heb ik meer uit dit voorzitterschap gehaald dan dat ik ingebracht heb. Ik heb hier voor het eerst een windturbine gebouwd en van kortbij alle aspecten van de financiering en bouw meegemaakt. Met dank aan de enorme kennis en ervaring van Albert Jansen, de molenaarscommissie en Hans Tacq. Voor mij was het soms letterlijk in veel gevallen erbij zitten en luisteren. Mijn rol was het inbrengen van de coöperatieve gedachte in het project.

Nu zat die gedachte er natuurlijk al in doordat het project al eigendom was van de coöperatie Zuidenwind. Maar die gedachte was niet toegepast op de totstandkoming van de molen. Dankzij de inzet en het begrip van Hennie Korten als direct omwonende kostte het ons daar maar drie bijeenkomsten om van individuele afspraken naar collectieve projecten te komen. Met als resultaat een glasvezelcoöperatie.

Mijn hoop is daarom ook dat ik een versterkte coöperatieve gedachte achterlaat in Limburg. Een zaadje dat zich de komende 100 jaar uitspreidt over vele delen van de Limburgse economie. Er lopen nu al nieuwe windprojecten in de regio, sommigen waarvan de uitkomst 100% coöperatief eigendom zal zijn.

Ik ben daarom ook zeer verheugd met mijn opvolger John Schoonbroodt. Een man met een coöperatief hart die uit de coöperatieve sector komt. Als echte Limburger kan hij zijn lokale contacten inzetten om Zuidenwind te laten groeien en de coöperatieve economie te verspreiden.

Ik ben en blijf lid van Zuidenwind en zal als lid betrokken blijven bij de coöperatie waarbij ik jullie ongetwijfeld blijf zien op de ALV’s in de toekomst. Ik dank jullie allen voor jullie vertrouwen in mij als bestuurder en de kennis die ik daardoor heb mogen opdoen.

Met coöperatieve groet,
Siward Zomer, oud-voorzitter Zuidenwind U.A.

Samenwerking coöperaties geeft gebied duurzame energie

De CoöperwiekEen nieuwe windmolen in het Limburgse Neer leidde lokaal tot een bredere duurzame ontwikkeling. Burgercoöperatie en initiatiefnemer Zuidenwind koos voor een gezamenlijke aanpak met andere coöperaties en bewoners. Omwonenden participeerden in het project en ondersteunden de realisering van een glasvezelnetwerk in hun buitengebied. “Je moet mensen vooral enthousiasmeren om het samen te doen.”

Neer heeft ervaring met windmolens, met vier zelfs. Het duurde twaalf jaar voordat ze er stonden. Enkele omwonenden kregen compensatie en dat leidde tot ontevredenheid in de buurt. Burgercoöperatie Zuidenwind zag dat graag anders toen ze dit jaar een vijfde windmolen in het agrarisch buitengebied aan de Boerderijweg wilde neerzetten. De molen kwam er binnen een jaar en levert sinds september 2015 stroom én, de omwonenden zijn tevreden.

Coöperatieve ondersteuning
Albert Jansen, secretaris van Zuidenwind: “Vragen als ‘hoe financieren we de molen?’ en ‘hoe gaan we met de buren om?’ waren belangrijk om te beantwoorden.”

Lees het hele artikel op de website van HIER opgewekt.

Coöperaties in Limburg willen snel windmolens bouwen

Bouwplaats windpark NeerDe bouw van windmolens neemt door allerlei procedures zoveel tijd in beslag, dat Limburg de deadline van 2020 niet haalt. Onnodig, denken Midden-Limburgse coöperaties.

De Limburger – 22 oktober 2015 – door Paul Bots
Wie windmolens wil bouwen, moet rekening houden met een doorlooptijd van acht tot negen jaar, stelde gedeputeerde Daan Prevoo eerder deze maand in deze krant. Onzin, denken enkele Limburgse coöperaties die binnen een paar jaar tijd samen tien tot vijftien nieuwe molens willen plaatsen. Als je de omwonenenden voor je weet te winnen, kun je binnen twee jaar een molen laten draaien.

Lees hier online het hele artikel in De Limburger.

Prachtige film door drone gemaakt

Deze film volgt de bouw van onze gezamenlijke windturbine in Neer vanuit de lucht, gefilmd door een drone. Van de fundering tot het plaatsen van de wieken is alles vanuit de lucht gevolgd. Echt prachtig om te zien, mede door het mooie landschap. De film duurt ongeveer 9 minuten. Veel kijkplezier!

Limburgse windstroom nu ook bij u thuis geleverd

ondertekening contract met DE UnieKeten van duurzame energievoorziening geheel in burgerhanden
Op 17 juli jl. tekende de Exploitatie Burgerwindturbine Neer BV (EBN BV) een stroomcontract met leveringscoöperatie Duurzame Energie Unie (DE Unie). De EBN BV is een samenwerkingsverband tussen drie burgercoöperaties die gezamenlijk een windturbine bouwen te Neer in Limburg. Het afsluiten van dit contract betekent dat de hele keten van deze windturbine nu in handen is van burger-energiecoöperaties. Dit is uniek in Nederland en toont de professionalisering van en goede samenwerking tussen Nederlandse energiecoöperaties aan.

Stroom zonder winstoogmerk
De windturbine is ontwikkeld door de lokale windcoöperatie Zuidenwind, die …

Lees hier meer.

In Memoriam Gerard Jansen (1947-2015)

Gerard JansenOp woensdag 17 juni is Gerard Jansen overleden. Na een kort ziekbed door een hersenbloeding. Gerard Jansen was de Penningmeester van coöperatieve verenigingen Meerwind, Zuidenwind en REScoopNL. Zijn plotselinge overlijden is een groot verlies voor zijn familie en voor de gehele coöperatieve energiesector. Gerard was een coöperatie man in hart en nieren. Iemand die zijn sociale kapitaal inzette voor verschillende organisaties zodat vele van zijn dorpsgenoten, Limburgers en andere energiecoöperaties konden profiteren van zijn kennis.

Gerard was de soort persoonlijkheid die we allemaal kennen in onze energiecoöperaties. De bestuursleden die je nooit in de duurzame top 100 zult zien. Het zijn de mensen die duurzame verenigingen dragen en concrete projecten helpen realiseren. Ze staan niet op de voorgrond, maar zijn de bakens van kennis en kunde achter hen die praten over visies en idealen. Het zijn de fundamenten onder onze organisaties. Zonder hen blijven we slechts dromen over duurzaamheid.

Zijn kennis van zaken en evenwichtige karakter bracht vertrouwen van de leden in de nog jonge coöperatie Zuidenwind. Zijn snelheid van handelen en zorgvuldigheid in de ontwikkeling van onze turbine in Neer was bijzonder. Voor hem was dit géén werk, ondanks dat hij er volle dagen druk mee was, kon je zien dat het voor hem ‘een hobby ernaast was’. Hij genoot echt van het concreet realiseren van zijn idealen.

Gerard had hetzelfde geboortedorp als ik. Het was altijd een bijzondere aangelegenheid als we officiële stukken moesten ondertekenen bij een notaris. Die dan even opkeek van de stukken wanneer er twee heren geboren in Vriezenveen, in Hoofddorp stukken ondertekenden voor een windturbine in Limburg. Gerard kon, zoals hij nog deed op dezelfde dag dat hij getroffen werd door een hersenbloeding, precies vertellen over verschillende familielijnen in Vriezenveen, waaronder die van mijn eigen familie en van verschillende vrienden.

Gerard was een rustige vriendelijke man die boordevol met kennis zat en aan een socialere wereld werkte. We zullen hem ontzettend missen.

We wensen zijn familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Namens alle betrokken organisaties,

Siward Zomer
Voorzitter ODE Decentraal
Voorzitter De Windvogel
Voorzitter Zuidenwind
Bestuurslid REScoopNL

Excursie Limburg ‘De wieken de lucht in’ op 17 juli

Op vrijdag 17 juli organiseren De Windvogel, Meerwind en Zuidenwind een excursie naar de bouwplaats van de burgerwindmolen in Neer. Op deze dag zullen de enorme wieken op de mast gehesen en gemonteerd worden, als de weersomstandigheden het toelaten. Het is in ieder geval al een spectaculair gezicht om de kale mast van bijna 100 meter te zien staan en de wieken van 50 meter op de grond te zien liggen. Ook is er een korte presentatie van het bouwteam en deskundige begeleiding door veiligheidsmedewerkers van Enercon. Deze excursie is bedoeld voor leden van Zuidenwind, De Windvogel en Meerwind, en voor iedereen die wel eens een windmolen gebouwd wil zien worden.

Programma
11:15 Vertrek per bus vanaf Utrecht CS, Jaarbeurszijde
13:00 Ontvangst met broodjes, koffie en fris op de bouwplaats
13:30 – 14:15 Rondleiding leden groep 1/ presentaties voor groep 2
14:15 – 15:00 Rondleiding leden groep 2/ presentaties voor groep 1

Aanmelden
Aanmelden voor de excursie kan tot 10 juli via info[at]zuidenwind.org. Geef daarbij een of u met eigen vervoer komt, of met de bus vanaf Utrecht CS meewilt. Vermeld ook bij uw aanmelding of u lid bent van Zuidenwind, Meerwind, of De Windvogel. De excursie start op Boerderijweg 6, Neer.

P5040012DSCN1679DSCN1709

Een burgerwindmolen voor Roermond?

Windcafé op 10 juni De energiecoöperaties RoerOmEnergie en Zuidenwind nodigen de inwoners van Roermond uit om op woensdagavond 10 juni naar het windcafé in het Groenhuis te komen. Deze avond is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in duurzame energie voor en door burgers. Een avond over eigen stroom opwekken en afnemen en daar de vruchten van plukken!

Een burgerwindmolen voor Roermond Ook in Roermond is het mogelijk om windmolens voor en door burgers te bouwen, volgens windmolen-expert Frits Ogg. “Een windmolen bouw je niet zomaar maar het is niet onmogelijk want vele burgers zijn u al voorgegaan. Ook een kleine windmolen behoort tot de mogelijkheden, maar de moderne grote machines van tegenwoordig zijn veel rendabeler.“ Energiecoöperatie Zuidenwind, die momenteel een windmolen in Neer bouwt, zal op deze avond kennis delen en alle vragen over windenergie beantwoorden.

Locatie: Groenhuis, Godsweerderstraat 2, Roermond
Wanneer: Woensdag 10 juni, 19:30 uur / Aanmelden is niet nodig

Lees hier verder. Poster Windcafe Roermond 10 juni3