De Windvogel en Meerwind dragen eigendom Coöperwiek over aan Zuidenwind

Op 14 september a.s. dragen coöperaties De Windvogel en Meerwind hun eigendomsaandeel van windturbine De Coöperwiek feestelijk over aan Zuidenwind. Hiermee wordt windenergiecoöperatie Zuidenwind volledig eigenaar van deze turbine. Deze mijlpaal onderstreept de grote waarde van onderlinge samenwerking van burgerinitiatieven bij de energietransitie. Met kennis en kapitaal van bestaande cooperaties is Zuidenwind nu uitgegroeid tot een volwassen cooperatie die zelf nieuwe windparken bouwt.

 

Uitnodiging voor leden van De Windvogel voor ‘Het feest van de Samenwerking’

Leden van De Windvogel zijn van harte welkom om de feestelijke overdracht van de aandelen bij te wonen. Locatie: de Staldijk 1A te Heibloem.

Programma
12.00 – 13.00 uur         Inloop en lunch

13.00 – 14.30 uur         Overdracht aandelen en feestprogramma

* Het geheim van de Zuidenwind-methode

* De voortplanting van die methode in Zuid-Nederland

* Windenergieperformance Wek iets op,  door zangeres Ien van Duijnhoven, dichter Arthur Lava en accordeonist Amir Swaab

14.30 uur     Borrel

Aanmelden

U kunt zich voor de lunch, de pendelbus en het middagprogramma aanmelden via het aanmeldformulier op de website van Zuidenwind. Neem bij vragen contact op met janne.opmeer@zuidenwind.org.

Bereikbaarheid

Voor bezoekers die met de trein komen: vanaf treinstation Weert brengt Zuidenwind u met een bus naar de feestlocatie. U kunt zich daar voor opgeven via het aanmeldformulier.

De pendelbus vertrekt eenmalig om 12.05 uur vanaf het station Weert, en brengt u na afloop ook weer daar terug.

Nieuwe windparken van Zuidenwind op komst!

Zuidenwind timmert inmiddels flink aan de weg om nieuwe windturbines te bouwen. Deze zomer beginnen zij met de bouw van twee nieuwe windturbines in Leudal. Deze turbines, met hun iets grotere wieken dan de Coöperwiek, zullen samen vier keer meer stroom produceren dan onze eerste turbine. De Coöperwiek produceert 4,5 miljoen kWh per jaar. De twee nieuwe molens samen leveren 21 miljoen kWh per jaar.

Het project vordert goed. Inmiddels is de bouwvergunning onherroepelijk afgegeven en zijn er met netbeheerder Enexis afspraken gemaakt over de aansluiting op het elektriciteitsnet. Ook de financiering is rond en zijn de twee turbines gekocht. De grond waarop de turbines komen te staan, is eigendom van Zuidenwind. Eerdaags wordt begonnen met de fundering van de bouwlocatie en de aanleg van wegen.

 

Coöperatieve aanpak werkt in Limburg

logo energiecooperatie zuidenwindDe Provincie Limburg is bijzonder onder de indruk van de coöperatieve aanpak van het windproject in Neer, waar De Windvogel samen met coöperatie Zuidenwind windmolen De Coöperwiek heeft gerealiseerd.

Coöperatieve aanpak
De coöperatieve aanpak die De Windvogel geïntroduceerd heeft, staat nu voorgeschreven in het beleid voor nieuwe windprojecten. De provincie hanteert daarbij de volgende uitgangspunten: de revenuen vloeien maximaal terug naar de buurt, er is geen grondspeculatie en de projecten worden coöperatief ontwikkeld.

Plannen voor twee windprojecten
Het resultaat is dat gemeentes positief zijn over windprojecten en dat er verschillende coöperatieve projecten op stapel staan.
In de gemeente Leudal zijn plannen voor twee windprojecten. Het ene windproject is van Zuidenwind, mogelijk komt er hierin nog een samenwerking met De Windvogel op financieel vlak. Het gaat om een windproject van twee turbines waarmee een bestaand windpark verlengd wordt. De turbines worden 130 meter hoog en hebben een rotordiameter van 140 meter. Beide turbines zijn goed voor 9 GWh.
Het tweede project wordt ontwikkeld door duurzame energiecoöperatie Leudal Energie en bestaat uit drie windturbines.

Coöperatie Newecoöp
In de gemeente Nederweert is een nieuw lokaal coöperatief initiatief gestart vanuit van de coöperatie Zuidenwind: coöperatie Newecoöp. Zij gaan samenwerken in drie plannen voor windenergie die nog in de pijplijn zitten. De gemeenteraad moet nog een uitspraak doen over planologische medewerking. Het nieuwe provinciale beleid heeft er in elk geval toe geleid dat 50 procent van al deze projecten coöperatief ontwikkeld zal worden. De Windvogel gaat op financieel gebied samenwerken met de coöperaties.

Gebiedsgerichte aanpak
Ook in de gemeente Weert is voor een gebiedsgerichte aanpak met bewoners gekozen. Hier is een plan voor een windproject met Eneco, waarbij ook de helft van het project door een lokale coöperatie ontwikkeld kan worden.

Over alle bovengenoemde Limburgse plannen kan worden gezegd dat het proces zonder al te veel gedoe of heftige discussies verloopt.