TEKORT AAN DUURZAME ENERGIEPROJECTEN

Nooit stroomde er zoveel geld richting duurzaam sparen en beleggen als in 2009.
Ook de bekende – want fiscaal aantrekkelijke – groenfondsen kregen hun deel. Zóveel dat ze ondertussen bijna niet meer weten wat ze met het geld moeten doen. Vooral aan duurzame energieprojecten is er een schreeuwend tekort, stellen de banken. Triodos Bank heeft zijn groenfonds voor nieuwe beleggers inmiddels alweer een halfjaar op slot. Andere groenfondsen moeten binnenkort wellicht ook ’nee’ verkopen aan nieuwe beleggers. Daarmee kraakt een belangrijke – wereldwijd unieke – regeling in haar voegen.

Bij Triodos stonden ze in de laatste vier maanden van 2009 toch wel even te kijken, toen beleggers bijna €120 miljoen in het groenfonds van de bank stortten. Door die aanwas van 24% steeg het fondsvermogen naar €570 miljoen. „We hadden er niet eens een marketingcampagne tegenaan gegooid”, stelt directeur beleggingen Daniël Povel nog steeds ietwat verbouwereerd.
Ook bij andere groenfondsen en groenspaarrekeningen liep het echter storm: in 2009 steeg het toevertrouwde geld van €6849 miljoen naar €7361 miljoen, een groei van ruim een half miljard euro. Dit geld valt binnen de fiscale groenregeling. Overigens groeiden ook de niet-fiscaal gefaciliteerde duurzame beleggingen en spaartegoeden als kool, met maar liefst circa €2 miljard in 2009.

De populariteit van groen beleggen en sparen stelt de aanbieders van groenfondsen en -spaarrekeningen wel voor een probleem. De belegger in een groenfonds krijgt een fiscale bonus van 2,5% – een vrijstelling in box 3 plus een extra heffingskorting in box 1 – waardoor het bescheiden rendement fors wordt opgekrikt. Voorwaarde voor die fiscale steun is echter dat het groenfonds zijn vermogen voor ten minste 70% in door de overheid erkende groenprojecten belegt. Feitelijk gaat het hierbij om leningen aan groenprojecten, tegen een relatief lage rente.
Triodos dreigde beneden de 70% te schieten omdat de toestroom van nieuw geld niet direct kon worden doorgesluisd naar groenprojecten. Daarbij komt bovendien dat er bij een fonds ook cash binnenkomt uit de aflossing van verstrekte leningen, gemiddeld zo’n 10% per jaar. „We moesten daarop in januari wel de uitgifte van nieuwe aandelen staken”, aldus Povel.
Niet alleen de sterke toevloed van geld doet echter de fiscale groenregeling in haar voegen kraken. Het grootste probleem is volgens Povel dat Nederland „schrijnend” achterloopt in de ontwikkeling van duurzame energie, een belangrijke sector waaraan groenfondsen hun leningen verstrekken. En dat leidt weer tot een chronisch tekort aan projecten waarin de groenfondsen kunnen beleggen.
Ook Jort Bakker, hoofd Duurzame Financieringen ASN, stelt dat er te weinig erkende groenprojecten zijn. Niet zozeer omdat de overheid zulke strenge eisen stelt, maar omdat er simpelweg te weinig projecten worden opgestart. „Er is inderdaad helaas vooral gebrek aan duurzame energieprojecten.”

Ondernemers zouden niet echt zitten te popelen om bijvoorbeeld een windmolenpark op te starten. De aanlooptijd is veelal lang – mede als gevolg van de lange vergunningsen bezwaarprocedures – en de ondernemer moet aan het eind van de rit nog maar zien welke energieprijs hij precies krijgt. Anders dan bijvoorbeeld in Duitsland, is er geen vaste garantieprijs voor duurzaam opgewekte stroom. Dat zorgt volgens de bankiers voor de achterstand in duurzame energie, waarnaar ook Povel al verwees. Bakker: „In een land als België zijn er het afgelopen jaar veertig keer meer zonnepanelen aangelegd dan in Nederland.”
Bakker pleit er niet voor om de lat voor erkenning van groenprojecten lager te leggen. „De groenregeling is geen doel op zich, het gaat ons erom dat er voldoende duurzame projecten in Nederland tot stand komen.”
De constatering van de banken wordt gestaafd door de cijfers van het AgentschapNL, de instantie die groenprojecten als zodanig erkend. Werden er in 2004 en 2005 nog ruim 600 projecten per jaar erkend, in 2009 stokte de teller op 309. Volgens woordvoerder Michiel den Herder van de instantie zijn de zorgen van banken echter wel degelijk opgepikt. „Eerder dit jaar hebben we de groenregeling uitgebreid om zo groenfondsen meer mogelijkheden te geven om groen te financieren.”
Zo kunnen sinds maart ook projecten die duurzame mobiliteit stimuleren, een zogeheten groenverklaring aanvragen. Ook zeer duurzame viskwekerijen en innovatieve afvalwaterbehandeling komen in aanmerking.

Bron; de Telegraaf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *