Terugblik op afgelopen jaar

De windopbrengsten van onze molens in 2009 zijn weer bijgewerkt. 2009 is voor de Gouwevogel met 797386 kWh een jaar met minder wind en daardoor een slechte opbrengst. (85% van de verwachting).De gemiddelde beschikbaarheid was met 99,2% prima. Maar de opbrengst komt door storing (bij relatief veel wind) en onderhoud op 97,4%
Bij de Amstelvogel is de opbrengst een stuk beter, door de hogere en meer vrijstaande turbine heeft ze in 2009 ± 97% van de verwachting waar gemaakt.De inkomsten voor de Gouwevogel zijn nog lager zijn door de lage energie prijzen. Op de APX (spothandel) ± 3,9ct en vorig jaar wel 7,2 ct. De energieprijs voor de windvogel is min of meer gekoppeld aan de Endex (termijnhandel), maar ook die is flink gezakt t.o.v. 2008.

Helaas heeft de Windvogel in 2009 geen nieuwe windmolens kunnen bouwen, wel heeft de Windvogel in 2009 het belang in zonne-energie in Duitsland uitgebreid in een project van 450kWp.

Het aantal leden is nog nooit zo sterk gegroeid als in 2009  met een toename van 275 nieuwe leden komen we al uit op lidnummer 1492! Welkom allemaal en bedankt voor dit fantastische resultaat!

Onze ambities voor 2010 zijn hoog, wij zijn van plan vele turbines te plaatsen en te investeren in andere vormen van duurzame elektriciteits opwekking eventueel in samenwerking met andere marktpartijen. Op deze manier willen wij het aandeel duurzame elektriciteit vergroten voor een schonere wereld. Om dit te realiseren hebben wij ook veel leden nodig die ons ondersteunen, wij gaan dus voor een sterke groei ook in 2010!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *