Uitnodiging voor het actieve ledenweekend 25 en 26 september 2009

Inleiding en doel
Deze uitnodiging is bestemd voor alle leden van De Windvogel die reeds actief zijn en voor die leden die dat graag willen worden. Dit is uw kans om bij te dragen aan een duurzamere samenleving!
In het voorjaar hebben we tijdens het actieve ledenweekend de basis gelegd voor onze groeistrategie waarmee we Nederland duurzamer willen maken. Deze strategie is tijdens de ledenvergadering op 20 juni in Rotterdam vastgesteld.


Het weekend in september zal in het teken staan van de concretisering. Hoe gaan we al die leden werven en nieuwe turbines plaatsen? Hoe maken we De Windvogel nog professioneler? Hiervoor wordt een afwisselend programma voorbereid door Angels Cornellana Morros en Tobias Dander. Dit programma wordt u medio september toegezonden

Praktische informatie
Het weekend duurt van vrijdagmiddag 25 september 15.00 uur 2009 tot zaterdagmiddag 16.00 uur (incl. overnachting). Locatie is waarschijnlijk Gouda. Een en ander onder voorbehoud van het definitieve programma. De Windvogel neemt de kosten van dit weekend voor zijn rekening.
U kunt zich voor dit weekend aanmelden bij Tobias Dander: tobias_d(apenstaartje)live.nl.
Wij hebben uw aanmelding nodig om de accommodatie te kunnen reserveren.

Wij zien uit naar uw komst!

One thought on “Uitnodiging voor het actieve ledenweekend 25 en 26 september 2009

  1. “Deze strategie is tijdens de ledenvergadering op 20 juni in Rotterdam vastgesteld.”

    Er van uitgaande dat met ‘strategie’ hier bedoeld wordt de enorm grootschalige expansie waarover tijdens de ALV is gesproken: voorzover ik weet is deze strategie nog niet ‘vastgesteld’ maar is het tijdens de ALV als ‘proefballonetje’ opgelaten. Duidelijk was onder de aanwezige leden enige onrust merkbaar toen hierover gesproken werd, en ik dacht dat het bestuur die onrust ook wel opgepikt had. Het lijkt mij handig hier voorzichtiger mee om te gaan dan een proefballonnetje direct om te zetten in strategie, zonder eerste de leden geraadpleegd te hebben.

    Sowieso ben ik van mening dat ik als Windvogel-lid nog niet goed geïnformeerd ben over wat de plannen precies inhouden en wat de gevolgen (zouden kunnen) zijn. Op de ALV werd alleen een mooi maar niet diepgaand ‘PR-praatje’ gehouden. Wellicht is het goed in de eerstvolgende Windvaan hier veel meer gedetailleerde informatie over te geven, en wellicht ook een ledenraadpleging te houden omdat het toch een grote wijziging van de aard van de vereniging inhoudt. Voorzover ik weet zijn de leden die de ALV niet hebben bezocht (het overgrote deel dus) nog helemaal niet op de hoogte van deze plannen.

    Persoonlijk ben ik overigens niet tegen een grote uitbreiding van de Windvogel, ik denk dat we een mooi model hebben om ook grootschalig op voort te borduren, zeker met het zelfleveringsmodel. Als het juist aangepakt wordt kan met uitvoering van de plannen een grote slag gemaakt worden met zowel de uitbreiding van windenergie in Nederland als de betrokkenheid van de burgers daarbij. Toch zou ik eerst meer gedetailleerde scenario’s willen zien voordat ik daar een beslissing over neem.

    Ik zou het op prijs stellen als (het bestuur van) de Windvogel op dit bericht reageert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *