Uitslag ledenenquête

Om meer informatie te hebben over hoe onze leden betrokken willen zijn bij de nieuwste ontwikkelingen binnen De Windvogel, hielden wij in december 2016 een enquête. Er waren 126 respondenten. Hieronder vindt u per vraag de antwoorden.

Lees hier de resultaten van Enquête Ledencommunicatie 2016.

Algemene conclusie van deze ledenenquête
We concluderen uit deze enquête dat onze leden bij voorkeur via onze bestaande communicatiekanalen de Windvaan, de Windvlaag en de website worden geïnformeerd. De leden hebben beperkt behoefte aan extra brochures, flyers, projectbe-schrijvingen en speciale informatieavonden. Daarnaast zijn de meeste respondenten tevreden over tijdstip en programma van de ALV’s.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *