Uitstel van windpark onverstandig

De oproep om windpark Drentse Monden en Oostermoer in de Drentse Veenkoloniën alsnog uit te stellen, is onverstandig. De klimaatverandering versnelt en de gevolgen daarvan worden steeds zichtbaarder. Het is in die context niet verstandig om dit concrete project dat veel duurzame energie zal leveren, uit te stellen.

Dat zeggen de initiatiefnemers van het windpark Drentse Monden Oostermoer in een verklaring. Aanleiding is de motie van de SP- en PvdA-fractie in de Tweede Kamer om de bouw van de 45 windmolens uit te stellen. Over deze motie wordt dinsdag 20 december gestemd. Terwijl de vergunningen voor het windpark bovendien al zijn verstrekt. Het is nu aan de Raad van State om over het plan voor dit windpark een uitspraak te doen. Deze wordt in de loop van 2017 verwacht.

De initiatiefnemers van het park zijn Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V., De Windvogel, Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. en energiebedrijf Raedthuys Pure Energie.

Er wordt gezegd dat de plannen voor dit windpark ‘in het geniep tot stand zijn gekomen’. Dat is niet waar. Al jaren wordt er openlijk gecommuniceerd over de plannen voor windmolens in dit gebied. Lokale overheden weten er bijvoorbeeld sindsdien al van en er is veel aandacht voor geweest in de media. Er is altijd openheid over gegeven. Ook zijn alle formele procedures, inclusief inspraakmogelijkheden, doorlopen. Meer informatie daarover is hier te vinden.

De initiatiefnemers roepen de Tweede Kamer op om dit windpark juist te verdedigen. Ondanks dat de initiatiefnemers heel goed beseffen dat het voor de bewoners van dit gebied een grote verandering is waar zij best veel moeite mee kunnen hebben. Maar de initiatiefnemers wijzen op de klimaatverandering. Dat is niet iets van de verre toekomst, het is van nu. In het voorjaar van 2016 trof bijvoorbeeld een hagelbui Noord-Brabant en Limburg. Dat veroorzaakte voor een half miljard euro schade bij vooral boeren. Dit moet een wake-up call zijn, aldus het Verbond van Verzekeraars. Het weer wordt door klimaatverandering extremer in Nederland.

Het recente nieuws over Nederlandse windparken op zee is voor iedereen goed nieuws. Maar het betekent niet dat windmolens op land niet meer nodig zijn. Als alle doelstellingen uit het Energieakkoord worden gehaald, wordt in 2020 in Nederland 14 procent van alle energie duurzaam opgewekt. Dan is er dus nog 86 procent te gaan. Alle vormen van duurzame energie zijn daarbij nodig. Inclusief windmolens op land en ook windpark Drentse Monden en Oostermoer.

Als de Raad van State toestemming geeft voor dit windpark, kan het evenveel energie leveren als 150.000 huishoudens in een jaar verbruiken. Dat is evenveel als 16 plaatsen gelijk in omvang als Stadskanaal. En de bouw kan, als de Raad van State toestemming geeft, snel beginnen. Daarom vragen de initiatiefnemers van het windpark aan de leden van de Tweede Kamer om deze motie niet aan te nemen.

3 thoughts on “Uitstel van windpark onverstandig

 1. ‘AANWAS WINDMOLENS GAAT VEEL TE LANGZAAM’
  WOENSDAG 28 DECEMBER 2016

  Bericht van de NWEA op de website van Vroege Vogels:

  ‘Nederland heeft er dit jaar 229 nieuwe windmolens bij gekregen met een totaal vermogen van 822 megawatt. De nieuwe windmolens leveren jaarlijks genoeg schone elektriciteit om een stad van 450.000 inwoners van stroom te voorzien. Volgens de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) gaat de aanwas van nieuwe turbines echter veel te traag. In het huidige tempo gaat Nederland de doelstellingen uit het Energieakkoord nooit halen’.

  Ik wil aan deze berichtgeving enige nuance en extra informatie mijnerzijds toevoegen:

  In onderstaande ‘voortgangsrapportage realisatie windenergie’ van Gedeputeerde Staten ZH ( december 2016) is te lezen waardoor de aanwas van windmolens oa ook te langzaam gaat. Er worden namelijk veel windmolens afgebroken, omdat hun subsidietijd is afgelopen. Ze worden vervolgens doorverkocht aan Oost- Europa, omdat daar een aantrekkelijke markt ligt voor onze ‘afgeschreven’ windmolens. In ZH wordt er ca 170 MW aan windmolens afgebroken, dus ca 60!! stuks. Men noemt dit KRIMP in de rapportage. Het wrange is dat veel gemeenten ze graag terug willen, maar dat ze veelal om veiligheidsredenen niet meer geplaatst mogen/ kunnen worden. Nieuwe windmolens moeten meer MW opleveren, zijn dus hoger en dus niet meer in te passen op de plek waar ze stonden.

  https://staten.zuid-holland.nl/DMS_Import/Statencommissie_Duurzame_Ontwikkeling/Ingekomen_stuk/2016/Voortgangsrapportage_realisatie_windenergie_Zuid_Holland_2016.org

 2. Bedankt voor deze aanvullingen. De Windvogel wil ook graag oude windmolens vervangen door nieuwere varianten die veel meer energie opwekken. Bijvoorbeeld in Bodegraven -Reeuwijk​. ​Daar is de gemeente de partij die dit tegenhoudt.​ De veiligheid is dan niet het probleem, maar het is een politieke keuze om de windturbine niet te vervangen. Het oorspronkelijke bestemmingsplan kan namelijk aangepast worden aan grotere modernere turbines.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *