Wie sterk is moet sterk blijven

Van de voorzitter juni 2014
Dit is de laatste “Van de voorzitter” voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Een goed moment om terug te kijken op het afgelopen jaar. Voor mij is dit het jaar waarin ik begon als voorzitter van De Windvogel. De leiding overnemen van een organisatie die al meer dan twintig jaar bestaat, is even wennen. Gelukkig met de hulp van mijn medebestuursleden, medewerkers en vrijwilligers hebben we veel werk kunnen verzetten dit jaar.

Medewerkers en vrijwilligers
Zo hebben we dankzij het werk van Inge Verhoef onze huisstijl aangepast met een fantastisch eigentijds logo, en hebben we dankzij de inzet van Niels Schoorlemmer onze eerste stappen gezet richting zonprojecten in Nederland. Danny Steenhorst is volop doorgegaan met ledenwerving en er is mede dankzij zijn inzet al meer dan 2.5 MWp aan zonnepanelen bij leden thuis geïnstalleerd. Er werden nieuwe projecten gestart en nieuwe samenwerkingsverbanden ge-sloten met lokale coöperaties en agrariërs dankzij Albert Jansen en de project-leiders. Onze vereniging werd op vele bijeenkomsten en congressen vertegenwoordigd door Dick van Elk en onze molens bleven draaien dankzij onze molenaars. En zeker niet onbelangrijk, de dagelijkse gang van zaken (en de soms wat minder dagelijkse gang van zaken) werd goed bewaakt door de inzet van Martien Vogelezang en Arie Wingelaar.

Sterke organisatie
Zoals je ziet zijn we een sterke organisatie met veel leden en een goede inzet van vrijwilligers en medewerkers. Echter, we zullen hard moeten werken om ook sterk te blijven. Onze molens worden ouder en we zullen in de toekomst nieuwe molens erbij moeten bouwen. Dat lukt ons niet alleen. Om versterking te zoeken moeten coöperaties daarom met elkaar samenwerken. We gaan om die reden meer samenwerken met lokale coöperaties. De lokale coöperaties hebben direct contact met hun gemeente en kunnen lokaal voor draagvlak onder de bevolking, bedrijven en politici zorgen. De Windvogel helpt hen met kennis en (financiële) slagkracht om projecten te realiseren. Ook zijn we dit jaar beter gaan samenwerken met de oudere windcoöperaties, zoals Kennemerwind en Meerwind.

Coöperatie van coöperaties
De Windvogel is mede-oprichter van REScoopNL, een coöperatie van coöperaties waar nieuwe en oude coöperaties samen werken aan nieuwe burger-windprojecten. Op Europees vlak heeft De Windvogel dit jaar aan de wieg gestaan van de Europese federatie genaamd REScoopEU, waar verschillende energiecoöperaties en nationale federaties samen werken om er voor te zorgen dat de burger vertegenwoordigd is in het Europese energiebeleid.

Windsector in burgerhanden
We gaan een spannende tijd tegemoet. Een tijd waarin het noodzakelijk is voor De Windvogel om nieuwe molens te bouwen om sterk te blijven. Maar ook een tijd waarin we samen met andere coöperaties in Nederland en Europa sterker staan dan ooit tevoren. Steeds meer gemeenten willen windmolens die gedra-gen worden door hun eigen burgers. Ik ben er van overtuigd dat als we de lijn van dit jaar voortzetten , De Windvogel samen met vele andere energiecoöperaties de windsector gaat veroveren en we gezamenlijk meer duurzame (wind)energie voor en door burgers in Nederland zullen realiseren.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *