ALV 2015: Veel nieuwe windenergieprojecten

Afscheid Dick van ElkAfgelopen zaterdag 9 mei was de Algemene Ledenvergadering (ALV) van De Windvogel. Er werd een kijkje genomen in de nabije en de verre toekomst, waarin er vele projecten voor het bouwen van nieuwe windmolens in het verschiet liggen. Voorzitter Siward Zomer: ‘Al onze energie gaat momenteel naar nieuwe windmolen projecten. Wij Willen Bouwen, dat is ons motto voor de komede jaren.’ Sommige projecten zijn al in een gevorderd stadium en de verwachting is dat er de komende drie jaar nieuwe windmolens voor de Windvogel bijkomen. Andere projecten zijn nog in een voorbereidend stadium en daarvan is het nog onduidelijk wanneer er werkelijke bouw gaat plaatsvinden.

Afscheid Dick van Elk
Ook werd er op deze ALV afscheid genomen van Dick van Elk, die jaren lang voorzitter en bestuurslid was van onze cooperatie. Hij hield een mooie afscheidsspeech en ontving als kado een excursie naar de grootste windmolens van Nederland in de Noordoostpolder. Op zaterdag 27 juni gaan wij daar heen. Leden die ook mee willen kunnen zich opgeven bij inge.verhoef[at]windvogel.nl. Er zijn nog een paar plaatsen beschikbaar.

Bestuurswisseling
We namen ook afscheid van de bestuursleden Puck van Leeuwen, Thomas Toussaint, Roderik Timmer en Danny Steenhorst. Zij werden hartelijk bedankt voor hun jarenlange inzet voor De Windvogel. Er werden ook nieuwe bestuursleden voorgesteld en aangenomen: Rene Spriensma uit Utrecht, Gijs Labaar uit Schiedam, Evert-Jan van Latum uit Amsterdam en Henk Jan Visser uit Leiden.

Meer ledenvergaderingen dit jaar
Om meer met de leden in discussie te gaan over zaken als onze windstroom en onze nieuwe projecten, organiseren we dit jaar meer ledenvergaderingen. Aan de orde komen onderwerpen als zelfvoorziening met onze windstroom, de kansen met onze nieuwe projecten, hoe samen te werken met nieuwe burger-cooperaties en onze deelname in grote windparken. De eerstvolgende ALV zal in september-oktober 2015 plaatsvinden.

Vasstelling rente 2014
Omdat de Windvogel in de afgelopen jaren geen nieuwe windturbines gebouwd heeft, en er een aantal bestaande windmolens zijn die geen subsidie meer ontvangen, is het verstandig om de rente op leningen van leden vast te stellen op 3% voor het jaar 2014. Het bestuur stelde dit voor aan de leden, die er vervolgens mee instemden om de rente te verlagen van 4% naar 3%.

IMG_2289IMG_2285IMG_2273

3 thoughts on “ALV 2015: Veel nieuwe windenergieprojecten

  1. Beste Ruben, omdat we bezig zijn om met nieuwe windenergie projecten en erop koersen om de komende jaren nieuwe windmolens te bouwen, is de kans groot dat de rente weer omhoog gaat. De hoogte van de rente hangt voornamelijk samen met het resultaat over het betreffende jaar, en natuurlijk met de wind. Hoe meer nieuwe windmolens, hoe meer kans dat de rente weer omhoog gaat. Zie ook http://www.windvogel.nl/wiewezijn/veelgesteldevragen/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *