Waarom windenergie op land

Vaak wordt er aan ons gevraagd, waarom willen jullie windmolens op land plaatsen?

Wij zijn een vereniging om duurzame energie te stimuleren en met windmolens op land kan dit zonder subsidie indien wij de eigen opgewekte stroom aan ons zelf leveren.Waarom geen zonne-energie? Op dit moment is zonne-energie ongeveer 5 maal zo duur als wind op land. In de toekomst zal de prijs van zonne-energie waarschijnlijk dalen en zullen we hierin ook meer gaan investeren. (We hebben in Duitsland al in zonne-energie geïnvesteerd)

Waarom geen kleine molentjes (slagroomkloppers) op je dak? Ook kleine windmolens zijn per geleverde KWh vele malen duurder dan grote molens op land.

Waarom plaatsen jullie windmolens niet op zee? Ook hiervoor geldt dat het duurder is (ongeveer 2 x de prijs van wind op land).

Als je op dit moment een grote molen plaatst levert deze al snel aan 2000 huishoudens groene stroom, daarmee maak je echt grote vooruitgang.

Vele wetenschappers zeggen dat de uitstoot van Co2 kan zorgen voor het broeikaseffect waardoor de aarde opwarmt, wij willen dit voorkomen door minder of geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken.
Mocht je de vele wetenschappelijke informatie over co2 in twijfel trekken, dan kan je het toch beter voorkomen mochten ze toch gelijk hebben.

Ook voorkom je met duurzame energie de uitstoot van fijnstof en andere voor de gezondheid gevaarlijke stoffen die in ons milieu terecht komen.
Vele leden vinden het ook belangrijk dat we in Nederland zelf ons energie opwekken, zodat we wat minder afhankelijk zijn van onze energievoorziening, vanuit het buitenland. Ook zijn vele mensen er niet gerust op dat we voldoende olie hebben de komende jaren.

Omdat wij maar eenmalig inleg vragen en zeer concreet een bijdrage leveren aan een duurzaam Nederland, worden vele mensen die het milieu hoog in het vaandel hebben staan, lid van ons.

Meld u zich ook aan en steun de cooperatieve gedachten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *