Wereldkaart CO2 uitstoot

Klik op de kaart en klik per land voor de CO2 uitstoot.

In Nederland verbruiken we per dag 1 miljoen vaten olie = 159.000.000 liter, een flinke berg steenkool en miljoenen kubieke meters aardgas. Dit willen we graag vervangen door schone bronnen zoals zon, wind en water. Omdat we in Nederland met wind op land zeer kosteneffectief groene stroom kunnen opwekken moeten we deze kans niet laten schieten. In de toekomst zal de Windvogel eventueel ook in andere duurzame energie willen investeren, zoals zonne-energie (dit doen we overigens al in Duitsland). We zullen alles nodig hebben om aan onze enorme energie behoefte te kunnen voorzien. Hopelijk kunnen we de vraag naar energie de komende jaren enigszins beperken. Op dit moment zijn grote windmolens op land het meest kosteneffectief, hoewel we niet commercieel zijn, is dit van belang om een grote slag te slaan om nu een groot deel met duurzame energie op te wekken. Hopelijk zien we na Kopenhagen (December 2009) veel groene pijlen op deze wereld kaart. Een transformatie naar een koolstofarme economie is een absolute must om extreme klimaatverandering tegen te gaan aldus de klimaatkenners.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *