Wiekeren: samen werken we aan groene stroom!


De komende jaren worden er veel windmolens gebouwd en via onze coöperatie De Windvogel kunnen inwoners en omwonenden als het ware mede-eigenaar worden van deze windmolens. Je kunt dus in deze windmolens financieel participeren, dat noemen we wiekeren. Dat kan al meteen vanaf het moment dat je lid bent, en met een bedrag naar keuze. Je ontvangt over je inleg een aardig jaarlijks rendement. Daarnaast kunnen we met de opbrengsten van de stroom nieuwe (energie) projecten realiseren! Als jij wiekert, dan draag je direct bij aan de groei van duurzame energie in Nederland!

Wiekeren, hoe werkt het?
– We bouwen windmolens voor en door burgers
– Je kunt naar eigen draagkracht geld inleggen in onze windmolens
– Jaarlijks ontvang je een aardige rente van tussen de 2 en de 5%
– Van de opgewekte stroom kunnen we weer nieuwe windmolens bouwen of buurtprojecten verder helpen
– Ruim 3.500 mensen wiekeren al!

Waarom zou je wiekeren?
– Je wekt je eigen schone energie op en draagt daarmee bij aan vermindering van de CO2 uitstoot
– Je kunt onze windstroom afnemen maar dat hoeft niet. Je bent dus flexibel wat betreft je energiebedrijf.
– Wiekeren is heel eenvoudig: je hoeft alleen lid te worden voor eenmalig 50 euro en je participatie naar keuze over te maken op NL87INGB0000370158
– Zo creëren we samen een duurzame energievoorziening voor de toekomst!

Lees hier meer over participeren in cooperatie De Windvogel

Waar wieker jij voor?