Wie we zijn

De Windvogel is een landelijke burgercoöperatie die streeft naar een duurzame energievoorziening met windenergie als prioriteit. De burgercoöperatie bezit vier windturbines die mogelijk gemaakt zijn door leningen die onze leden verstrekken. Daarnaast hebben wij een gezamenlijke burgerwindmolen met Zuidenwind en Meerwind gebouwd, en bezitten we drie zonnedaken in Duitsland, vlak over de grens. De Windvogel telt momenteel meer dan 3300 leden. De leden kunnen hun ‘eigen’ windstroom afnemen.

De Windvogel – Folder 2016

 

 

 

Lidmaatschap, wat houdt dat in?
Voor eenmalig 50 euro bent u lid en mede-eigenaar van vijf windturbines en drie zonnedaken. U kunt naar eigen draagkracht geld investeren in De Windvogel en zo bijdragen aan meer duurzame energie in Nederland in handen van burgers. Over uw lening ontvangt u een rente die jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. Afgelopen jaar was dit 2%. Ook kunt u zelf meedoen om in uw gemeente een windmolen te realiseren en meebeslissen in het beleid van de cooperatie. Met het geld en uw inbreng bouwen wij aan een duurzame en onafhankelijke energievoorziening. Hier vindt u het aanmeldformulier om lid te worden.

Lees de Vijf Redenen om lid te worden van De Windvogel

Historie
– 1991: de Windvogel wordt in Reeuwijk opgericht als resultaat van een gespreksgroep die – geïnspireerd door de Club van Rome – begaan is met het milieu
– 1993: in Bodegraven plaatst de Windvogel haar eerste windmolen
– Sindsdien is het aantal leden gegroeid tot meer dan 3300, door ledenwerving en door fusies met andere coöperaties zoals de Haagse Windmolenvereniging, de Amstelvogel (Ouder-Amstel) en de VCBW Noord-Brabant (Halsteren)
– In 2015 bouwde De Windvogel haar eerst samenwerkingsproject: burgerwindmolen de Coöperwiek in Neer. Deze windmolen is gebouwd met hulp en financiering van drie cooperaties: De Windvogel, Zuidenwind en Meerwind.

Waarom duurzame energie?
Opwekking van duurzame energie voorkomt verbranding van schaarse fossiele brandstoffen. Ook voorkomt het uitstoot van CO2, dat medeverantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Het draagt bij aan de verbetering van ons leefklimaat door de verminderde uitstoot van verbrandingsgassen.

Windstroom afnemen
De leden van de Windvogel kunnen de stroom van hun windmolens thuis afgeleverd krijgen. Ieder lid kan zich aanmelden voor windstroom van De Windvogel. Van deze stroom is het 100% zeker dat het door onze eigen molens opgewekt is. Het is noodzakelijk over te stappen naar energiebedrijf Anode. Onze windmolens leveren ook aan Eneco, Greenchoice en DE Unie. Het is dan niet zeker gezegd dat u via deze leveringsbedrijven onze windstroom in huis krijgt.

Burgerparticipatie en zeggenschap
Iedereen kan lid worden van De Windvogel. Leden kunnen geld inleggen en hebben inspraak in het beleid van de coöperatie door middel van de algemene ledenvergaderingen. Er is volledige openheid over de financiële exploitatie in de jaarverslagen: hoeveel geld komt er binnen en waar gaat het naartoe? De Windvogel ondersteunt ook lokale initiatieven tot plaatsing van windmolens door en voor bewoners. Met de winst uit de windmolens financieren we duurzame projecten voor de buurt.

Zelf participeren de cooperatie
Leden kunnen geld uitlenen voor het financieren van onze windenergie- en zonne-energieprojecten. Participeren kan vanaf €50 of een veelvoud daarvan. Over de lening wordt ieder jaar rente uitgekeerd. Ieder jaar wordt de rente opnieuw bepaald door de Algemene Ledenvergadering. U kunt het bestuur verzoeken om uw participatie terug te storten. Indien er genoeg financiële ruimte is wordt uw participatie teruggestort. Of u kunt uw participatie verhandelen met een ander lid. Als u geld wilt lenen aan De Windvogel, neem dan contact op.

 

Ons oude logo, dat ziet er grappig uit!