Wie we zijn

De Windvogel is een landelijke burgercoöperatie die streeft naar een duurzame energievoorziening met windenergie en zonnevelden. De burgercoöperatie bezit vier windturbines die mogelijk gemaakt zijn door leningen die onze leden verstrekken. Daarnaast hebben wij een gezamenlijke burgerwindmolen met Zuidenwind en Meerwind gebouwd, en bezitten we drie zonnedaken in Duitsland, vlak over de grens. De Windvogel telt momenteel meer dan 3350 leden. De leden kunnen hun ‘eigen’ windstroom afnemen en financieel participeren.

Even voorstellen…
Dit zijn een paar van onze leden die geld investeren in onze windmolens en zonnevelden:

Waar zou jij voor willen wiekeren?

Lidmaatschap, wat houdt dat in?
Voor eenmalig 50 euro ben je lid en mede-eigenaar van vijf windturbines en drie zonnedaken. Je kunt naar eigen draagkracht geld investeren in De Windvogel en zo bijdragen aan meer duurzame energie in Nederland in handen van burgers. Over je participtie ontvangt je een rente die jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. Afgelopen jaar was dit 2%. Ook kun je zelf meedoen om in je eigen gemeente een windmolen te realiseren enheb je zeggenschap over het beleid van de cooperatie. Met het geld en jouw inbreng bouwen wij aan een duurzame en onafhankelijke energievoorziening. Hier vind je het aanmeldformulier om lid te worden.

Waarom zou je lid worden? Lees de Vijf Redenen om lid te worden van De Windvogel of download de Folder Wiekeren 2019 def.

Waarom duurzame energie?
Opwekking van duurzame energie voorkomt verbranding van schaarse fossiele brandstoffen. Ook voorkomt het uitstoot van CO2, dat medeverantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Het draagt bij aan de verbetering van ons leefklimaat door de verminderde uitstoot van verbrandingsgassen.

Windstroom afnemen
De leden van De Windvogel kunnen de stroom van hun windmolens thuis afgeleverd krijgen. Ieder lid kan zich aanmelden voor windstroom van De Windvogel. Van deze stroom is het 100% zeker dat het door onze eigen molens opgewekt is. Het is noodzakelijk over te stappen naar energiebedrijf Qurrent. Onze windmolens leveren ook stroom aan Eneco, Greenchoice en DE Unie.

Burgerparticipatie en zeggenschap
Iedereen kan lid worden van De Windvogel. Leden kunnen geld inleggen en hebben inspraak in het beleid van de coöperatie door middel van de algemene ledenvergaderingen. Er is volledige openheid over de financiële exploitatie in de jaarverslagen: hoeveel geld komt er binnen en waar gaat het naartoe? De Windvogel ondersteunt ook lokale initiatieven tot plaatsing van windmolens door en voor bewoners. Met de winst uit de windmolens financieren we duurzame projecten voor de buurt.

Participeren in de cooperatie
Leden kunnen geld uitlenen voor het financieren van onze windenergie- en zonne-energieprojecten. Participeren kan vanaf €50 of een veelvoud daarvan. Over de lening wordt ieder jaar rente uitgekeerd. Ieder jaar wordt de rente opnieuw bepaald door de Algemene Ledenvergadering. Je kunt het bestuur ook verzoeken om uw participatie terug te storten. Indien er genoeg financiële ruimte is in dat jaar wordt je participatie teruggestort. Of je kunt je participatie verhandelen met een ander lid.

Historie
– 1991: de Windvogel wordt in Reeuwijk opgericht als resultaat van een gespreksgroep die – geïnspireerd door de Club van Rome – begaan is met het milieu
– 1993: in Bodegraven plaatst de Windvogel haar eerste windmolen
– Sindsdien is het aantal leden gegroeid tot meer dan 3300, door ledenwerving en door fusies met andere coöperaties zoals de Haagse Windmolenvereniging, de Amstelvogel (Ouder-Amstel) en de VCBW Noord-Brabant (Halsteren)
– In 2015 bouwde De Windvogel haar eerst samenwerkingsproject: burgerwindmolen de Coöperwiek in Neer. Deze windmolen is gebouwd met hulp en financiering van drie cooperaties: De Windvogel, Zuidenwind en Meerwind.

Ons oude logo, dat ziet er grappig uit!