Bestuur

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van De Windvogel benoemt de nieuwe bestuursleden op basis van hun bijdrage aan meer duurzame energie in Nederland. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er bestuursleden voor ledenwerving, public relations, tariefzaken en nieuwe projecten.

foto bestuur 2017

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Siward Zomer: voorzitter
Arie Wingelaar: penningmeester
Frank Schoenmakers: penningmeester
Martien Vogelezang: secretaris
Albert Jansen: projecten
Rens Beijer: projecten
Gijs Labaar: financiën
Evert-Jan van Latum: projecten
René Spriensma: projecten
Henk Jan Visser: projecten

Dagelijks bestuur

De voorzitter, secretaris en penningmeester, bijgestaan door een vervanger of bestuurslid, vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur komt meestal om de twee weken bij elkaar, afhankelijk van de lopende zaken van de verschillende onderdelen van De Windvogel. Echt ‘vinger aan de pols’ wordt gehouden bij de onderwerpen: nieuwe windturbines, zelfvoorziening, ledenwerving, samenwerking met lokale energiecooperaties en public relations.

Algemeen Bestuur

De belangrijke besluiten worden voorbereid en genomen in de Algemeen Bestuurs-vergaderingen. Denk daarbij aan opdrachten tot nieuwbouw van windturbines, het kopen van windmolens, afnemers van duurzame energie, strategieën om meer leden te krijgen en om zelfvoorziening bij wet, zonder subsidie en zonder energiebelasting, geregeld te krijgen.

Op de vergadering bespreken we de verschillende projecten en ontwikkelingen in de regio’s, van bouwinitiatieven tot burgerparticipatie, van bezwaren tegen overheidsbelemmeringen, tot het benaderen van grondeigenaren op mooie windlocaties.

De vergaderfrequentie is eens per twee maanden.