De Windvogel is een burgercoöperatie

Wat betekent lidmaatschap van De Windvogel?
De Windvogel is een landelijke energiecoöperatie voor en door burgers. Voor eenmalig 50 euro bent u lid en mede-eigenaar van zes windturbines en drie zonnedaken. U kunt naar eigen draagkracht geld lenen aan De Windvogel en zo participaties nemen in duurzame energie in Nederland in handen van burgers. Over uw lening ontvangt u een rente die jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. Afgelopen jaar was dit 2%. De afgelopen 25 jaar lag de rente tussen de 2% en de 7%, afhankelijk van de opbrengsten van onze windmolens. Door uw bijdrage helpt u mee aan meer duurzame energie voor en door burgers.

Burgercoöperatie
Een burgercoöperatie, oftewel een coöperatieve vereniging B.A., is een reeds lang bestaand en beproefd systeem, vanouds bekend in de land- en tuinbouw, om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Bij een coöperatieve vereniging zijn de leden eigenaren van de coöperatie en daardoor direct betrokken bij het beleid. Zij houden toezicht en zij beslissen mee over de investeringen door middel van de Algemene Ledenvergadering.

Dit zijn de 7 coöperatieve principes waarop onze vereniging gebouwd is:
1. Open en vrijwillig lidmaatschap
2. Democratische controle door de leden
3. Economische participatie van de leden
4. Autonomie en onafhankelijkheid
5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
6. Samenwerking tussen coöperaties
7. Betrokkenheid van de gemeenschap

Burgerparticipatie
In 1991 is door de oprichters bewust voor de rechtsvorm coöperatieve vereniging gekozen. De bedoeling is om zoveel mogelijk burgers te betrekken bij het gezamenlijke ideaal om duurzame energie te ontwikkelen, en in het bijzonder om windmolens te bouwen. In een burgercoöperatie heeft elk lid evenveel in te brengen. Ieder lid kan actief worden in het bestuur, in een werkgroep of zijn stem uitbrengen op de Algemene Ledenvergadering. Lokale werkgroepen van burgers bepalen gezamenlijk de koers van een windenergie-project. Zo kunnen burgers invloed hebben op de locatie en omvang van een windpark, maar ook op de financiële winst die een windpark oplevert.

De winst gaat naar nieuwe duurzame projecten
De Windvogel heeft geen winstoogmerk. Wel levert de stroom geld op voor de coöperatie. De stroom verkopen we aan het net. Dit levert geld op en daarmee kunnen we nieuwe duurzame projecten financieren in de omgeving van onze windmolens. Welke projecten dit zijn, bepalen we met elkaar. Daarnaast keert de coöperatie winst uit aan de leden die participeren.  De leden van onze coöperatie bouwen en exploiteren gezamenlijk windmolens waarmee met de winst weer nieuwe duurzame (energie) projecten gefinancierd kunnen worden.

Beperkte aansprakelijkheid
De letters B.A. staan voor de beperkte aansprakelijkheid van de leden tot een bepaald maximum, in ons geval is dat het eenmalige inleggeld van €50. Een coöperatie is verplicht jaarcijfers op te stellen en te laten controleren. Op grond van de jaarcijfers wordt de winst bepaald, waarover vennootschapsbelasting wordt geheven.