Wind in Vlaardingen

Samen met Vlaardings Energie Collectief (VEC) hebben we het project “de Windoever” in voorbereiding. In goede samenwerking met de gemeente Vlaardingen wordt de start van het project voorbereid. Voor het windproject worden deze zomer de mogelijke opstellingen uitgezocht, de belanghebbenden in kaart gebracht en een plan bedacht hoe we zo goed mogelijk de omgeving betrekken.

Voorop staat dat dit windproject een coöperatief project is; dus een project van en voor Vlaardingse burgers en bedrijven. De opbrengsten blijven lokaal beschikbaar via de coöperatie. Het VEC wil deze opbrengsten inzetten voor verdere verduurzaming en verbetering van onze woonomgeving, naast de rente of dividend die leden ontvangen op hun financiële participaties.

In september organiseert de gemeente een project-startup, waarbij initiatiefnemers en gemeente samen een plan van aanpak bespreken. Er zijn bijvoorbeeld diverse onderzoeken nodig naar de ruimtelijke en de ecologische gevolgen van dit windpark. Vlakbij het Oeverbos wordt ook de Blankenburgverbinding aangelegd. De gemeente houdt rekening met de twee projecten omdat ze beiden in hetzelfde gebied ontwikkeld worden.

Vragen of meedoen? Stuur een mail naar: info@vlaardingsenergiecollectief.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *