Wind op land spotgoedkoop

De elektriciteitsprijs was in 2008 gemiddeld vrij hoog. Windturbines*(uitleg over windenergie) met SDE steun 2008 hadden aan de kust daardoor maar 1,7 cent subsidie per kWh nodig.

Het definitieve correctiebedrag 2008 voor SDE-projecten wind op land, welke in 2008 in bedrijf waren, is vastgesteld op 7,8 cent per kWh. Zie: SenterNovem-correctiebedragen 2008. Vooral de zeer hoge olieprijs, die in de herfst opliep tot bijna 150 Dollar per vat, dreef de prijs op.

Vakblad Windpower Monthly becijferde dat op dat moment windenergie veruit de goedkoopste optie was.

Het basisbedrag voor 1.760 “vollasturen” is 11 cent per kWh voor de looptijd van 15 jaar van projecten welke in 2008 een toekenning kregen. De subsidie vult het correctiebedrag (de elektriciteitsprijs) aan tot het basisbedrag.

Projecten krijgen een subsidiebedrag van: “1.760 * (11,0-7,8) * projectvermogen in kW”  uitbetaald. Een turbine van bijvoorbeeld 3 MW (3.000 kW) ontvangt dus in 2008 (maximaal):  1.760 * 0,032 * 3.000 = € 168.960,-.

Omgerekend over alle kWh-en van een project resulteert dat op een kustlocatie (Harlingen, Maasvlakte) met een productie van 10 miljoen kWh (3.333 “vollasturen” voor een turbine van 3 MW) in een gemiddelde subsidie van 1,7 cent per kWh. Op een locatie met een half zo laag windaanbod van 5.280.000 kWh (1.760 vollasturen, Drachten, Tiel, Roozendaal) is dat gemiddeld 3,1 cent per kWh.

Zie SDE-Rekenmodel-WSH-2008. (Overigens geldt bovenstaande voor een theoretische turbine die het hele jaar in bedrijf zou zijn geweest. In feite was er vorig jaar nog geen enkele SDE-gesteunde turbine het hele jaar in bedrijf).

De externe maatschappelijke voordelen van windenergie, welke niet in de prijs tot uitdrukking komen, zoals vermeden milieuvervuiling en CO2-uitstoot e.d. worden door diverse instanties op 1-2 cent per kWh berekend (besparing op gas). Daarnaast is er nog het prijsdrukkend effect van windenergie op de spotmarkten. Wind bespaart namelijk vooral op de dure pieklast. Voor Duitsland, Denemarken en Spanje is al berekend dat alleen al deze prijsvoordelen groter zijn dan de benodigde subsidie, enige centen per kWh. (Zie berichten elders op deze pagina).

En dan is er nog het voordeel van de prijszekerheid van wind (de opwekkosten zijn bekend voor de levensduur van het project, van 15-20 jaar) ten opzichte van de variabele prijzen van gas en olie. We weten voor volgende week al niet meer wat de olie dan doet. Top-econoom Shimon Awerbuch berekende dat die prijs-onzekerheid van fossiel alleen al op 3-4 cent per kWh gesteld kan worden ! (zie o.a. interview in Vestas Global Magazine).  Er zijn al een aantal landen waar wind op land, dank zij een hoog windaanbod, zonder een cent subsidie floreert, zoals Nieuw Zeeland, Australië, Aruba, Turkije, ook zonder rekening te houden met externe voordelen voor de maatschappij. Zelfs zonder rekening te houden met die maatschappelijke voordelen zal het niet lang meer duren of windenergie op land kan ook in Nederland zonder een cent subsidie uit.

De kreet “windturbines draaien niet op wind maar op subsidie” , onlangs nog weer gehanteerd in een column van Hans Wiegel, is dan ook niet alleen fysisch onwaar maar vooral qua bedoeling een leugen.  Bron WSH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *