Windenergie op land, juist NU!

Het draagvlak vanuit de mensen zelf voor duurzame energie neemt toe, terwijl het draagvlak voor de van boven af geregisseerde verouderde, vervuilende en te dure energieopwekking afneemt.  Er zijn meerdere redenen waarom juist nu de Nederlandse burgers samen windmolens op land moeten realiseren om gezamenlijk hun eigen energie op te wekken.

– Juist nu moet er meer ingezet worden op windenergie op land, omdat door de afwachtende houding van de Nederlandse overheid de ontwikkeling van grootschalige windmolenparken op zee vertraging oploopt doordat de ”stopcontacten op zee” nu niet meer ingekocht kunnen worden. Een ‘stopcontact op zee’ is nodig om een grootschalig windmolenpark op zee op het electriciteitsnet aan te sluiten. De volledige orderportefeuille voor het bouwen van ”stopcontacten op zee” is vol voor de komende 5 a 6 jaar. Hierdoor heeft TenneT de grootst mogelijke moeite om de komende jaren Nederlandse en Duitse windturbineparken op zee aan te sluiten. Daarom juist nu: inzetten op windenergie op land, want dat is veel goedkoper en makkelijker in te passen.

– De verouderde kerncentrale in Borssele (van het type Fukushima en in dezelfde tijd gebouwd) heeft een verlenging van de levensduur aangevraagd tot 2034. De gevaren van kernenergie zijn algemeen bekend, en zelfs zonder deze niet afgedekte gevaren (bij een ramp draaien de burgers voor de schade op omdat de verzekering niet de hele schade afdekt) zijn de kosten van opwekking hoog. Windenergie op land zonder subsidie is veel goedkoper dan kernenergie zonder subsidie. Goedkope kernenergie bestaat niet, vergeet het maar, de burgers draaien voor de kosten op. Dat kernenergie momenteel op hetzelfde prijsniveau ligt als windenergie en kolenenergie komt doordat de kerncentrale ruim 40 jaar geleden met overheidsgeld is gebouwd, op kosten van de belastingbetalers. Nieuwe kerncentrales worden niet gebouwd omdat ze economisch niet rendabel zijn, en veel kerncentrales zijn al gesloten omdat ze onrendabel werden (Dodewaard). En ook na sluiting kosten de centrales nog jarenlang veel geld (alleen de bewaking en opslag van het nucleaire afval en bewaking van de afgedankte installaties kost al miljoenen per jaar) Hoe sneller de kerncentrales sluiten, hoe goedkoper het is. Kosten voor je uitschuiven heeft economisch geen nut op de lange termijn. Het is beter om nu het verlies te nemen, dan tegen beter weten in een groter verlies op te bouwen. Uiteindelijk zal Borssele slechts met (semi-)overheidssteun (congestiemanagement, subsidies, tegemoetkomingen regelgeving) tegen dezelfde prijzen  kunnen produceren. Zonder deze overheidssteun zouden de kosten van kernenergie exploderen. Kernenergie is momenteel al niet meer economisch haalbaar, en de kosten zullen in de toekomst alleen nog maar hoger worden. Het is nu al te voorzien dat door marktwerking (goedkope zonne- en windenergie) duurdere productiemethoden als kernenergie uit de markt zullen verdwijnen). Te dure verouderde technieken raken vanzelf in onbruik, daarom juist nu: Stop dure kernenergie, stap in windenergie op land.

– In Nederland worden momenteel kolencentrales gebouwd, terwijl er momenteel al een overschot aan energie opwekcapaciteit is. Naast de kolencentrales die momenteel gebouwd worden, liggen er ook nog een aantal plannen op de tekentafel. Of deze centrales ooit serieus elektriciteit op gaan wekken is de vraag. Ten dele kunnen de grote energiebedrijven de kosten wellicht dekken vanuit het congestiemanagement (subsidie voor het uitschakelen van de centrale), voor een deel kan de energie geëxporteerd worden naar Duitsland. Je kan je echter wel afvragen waarom de centrales dan niet gelijk in Duitsland gebouwd worden; het antwoord is duidelijk, Duitsland wil geen vervuilende centrales meer, en komt zelfs in protest als ze in Nederland gebouwd worden, want de vervuiling stopt niet bij de grens. Het is dus maar afwachten of Duitsland deze vervuilende elektriciteit wil afnemen. Laten we het verstandige duurzaamheidsstreven van Duitsland navolgen, en in eerste instantie kiezen voor de goedkoopste manier van schone duurzame energie opwekken; Windenergie op land, juist NU!

– De mensen die zich aansluiten bij een goede coöperatieve windmolenvereniging zoals De Windvogel kunnen zelf meeprofiteren van de opbrengsten van windenergie. Zo zorg je niet alleen voor een schoner milieu waar je direct profijt van hebt, maar heb je ook op financieel gebied voordeel. Als je geld leent aan de coöperatieve windmolenvereniging, krijg je rente uitbetaald die verdiend wordt met de verkoop van de schone energie. Neem zelf de verantwoordelijkheid voor je eigen stroomopwekking in handen, en lever de windmolenstroom via De Windvogel aan jezelf terug; zelflevering noemen we dat. Je eigen verantwoordelijkheid nemen! en zelf mee delen in de opbrengsten van windenergie. Coöperatieve windmolenvereniging De Windvogel zet graag samen met jou de 1000 ‘palen’ neer die nodig zijn om ALLE Nederlandse huishoudens van 100% duurzame energie te voorzien. Doe mee!

Daarom zeg ik: Windenergie op land, juist nu!

R Beijer

5 thoughts on “Windenergie op land, juist NU!

 1. Windenergie kost alleen maar geld.Een eerlijke calculatie bestaat niet, ieder gaat er vanuit dat de molens 20/25 jaar meegaan terwijl ze in 8 jaar verrot zijn, vooral op zee met zoute dampen zijn de onderhoudskosten enorm.
  Verder zijn de kabel-kosten nog hoger dan de molens zelf om de zee fundaties niet te vergeten.Getijden,waterkracht is veel efficienter.

 2. Beste LUFA,

  Bedankt voor je reactie, ook al was het anoniem.
  Jouw stelling: “windenergie kost alleen maar geld” is een waarheid als een koe, want geen enkele soort energie is gratis, ook voor windenergie moet geld betaald worden. De kosten voor windenergie zijn echter wel lager dan voor kernenergie, zeker als je het zou doorrekenen voor een nieuwe installatie zonder subsidie. Een Windturbine kost veel, maar omdat de elektriciteit ook z’n prijs heeft, is een windturbine gewoon rendabel te exploiteren. Zeker door een windmolencoöperatie als De Windvogel die geen bonussen betaald en ook geen sportclubs sponsort.
  De Nederlandse overheid heeft overigens groot financieel voordeel van windenergie, want ze strijkt de energiebelasting en btw op over elke geproduceerde kWh energie, dus ook over windenergie.
  Windenergie op land is voor de leden van coöperatieve windmolenvereniging De Windvogel rendabel.
  Als De Windvogel een stuk bos of grasland zou mogen kopen om windturbines te plaatsen dan kan dat rendabel, mits de overheid niet dwars ligt met allerlei beperkingen.
  Op zee windenergie realiseren is duurder, dat klopt, en daarom pleit ik voor windenergie op land: goedkoop, efficiënt en bewezen kwaliteit van de turbines. (Ik weet niet waar jij die die korte levensduur vandaan haalt, want een aantal van de turbines van De Windvogel zijn de door jou genoemde levensduur al ruim gepasseerd. zie de site)
  Overigens zou ik ook graag meer waterkracht en getijdenstroom gerealiseerd zien, maar dat is nog in de experimentele fase, en ook onderhevig aan zout en de enorme kracht van het water.

  Ik kan je aanraden om ook lid te worden van De Windvogel, 50 euro voor het lidmaatschap, en doe gelijk 100 euro lening, dan weet je voor 150 euro alles! Dan zul je zien dat windenergie gewoon rendabel is! Doe mee met windenergie op land, juist NU!

  Rens Beijer

 3. Wat er moet gebeuren met groene energie is simpel. Doe op zee wat het beste op zee kan, doe op land wat het beste op land kan. Op zee is wel 100 keer meer ruimte, daar waait het harder en daar zijn veel grotere windparken en turbines mogelijk. Die enorme kolossen van windturbines moet je niet op land zetten, dat past niet in ons kleine landje. In gemeenschappen ontstaan ruzies tussen voor en tegenstanders. Als het om kosten gaat, dan moet je de kosten van de negatieve effecten ook mee rekenen. B.v.schade aan burgers door waarde vermindering van hun huizen,kosten van rechtzaken, schade door minder inkomsten uit toerisme. Welke Duitser wil b.v. op het IJselmeer tussen grote windturbines doorvaren?
  Op land zijn mogelijkheden zat, mestvergisting, blue energy, zonnecellen, op dit laatste gebied zijn de ontwikkeliingen enorm. Met de gesubsidieerde windenergie op land kweek je vooral een nieuwe generatie rijken tenkoste van burgers die er last van hebben, landschap en natuur.

 4. @Martens,
  – Wind op zee vergt veel hogere kosten, dus ook subsidie.
  – Waarde daling door windmolens is een bewering van tegenstanders zonder bewijs.
  – Boeiend is het punt dat Duitse toeristen zouden wegblijven. Duitsers hebben juist veel ervaring met windmolens in eigen land.
  – Voordeel van windmolens is dubbel grondgebruik. Windmolens gaan goed samen zonnepanelen, beplanting e.d.

 5. In het algemeen vind ik dat er veel te veel te grote land windenergie projecten op stapel staan, welke niet meer door de burgers worden geaccepteerd. (neem het waanzinnige project aan de Friese kant van de afsluitdijk) Dit werkt een “anti groen” houding in de hand.
  In NH is er al een stop op uitbreiding van windmolens op land.
  Bij onze oosterburen en ook in voormalig Oost Duitsland hebben ze het beter voor elkaar. Daar zie je grote velden met (onderhoudsvrije !!) zonne panelen en kleine clusters met hele grote windmolens. Zelfs voor tijdelijke stoplichten zie je combi setjes van panelen en molens.
  Naar mijn mening moeten er in NL meer zonnepaneel projecten opgezet worden, groot en kleinschalig, zodat iedereen er bij betrokken blijft. Ik heb vernomen dat het in Belgie en Dld veel aantrekkelijker is om te investeren in zonne energie dan in NL.
  Ik snap niet dat er in het noorden van het land niet veel meer panelen op de enorme oppervlakten van de boeren schuren of andere bedrijfs gebouwen liggen en denk daarom ook dat we een beste inhaalslag kunnen maken door daar in te investeren. Stoppen met de grote windmolens waar, bij de fabricage, ook al een hoop grondstoffen worden gebruikt en ook meer onderhoud nodig is.
  Een juiste verhouding van de hoeveelheid opgewekte zon/wind en andere groene energie is zeer belangrijk, waarbij het verbruik van grondstoffen voor fabrikage en onderhoud ook moet meetellen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *