Windenergie wordt steeds populairder

In 2007 produceerden Nederlandse windmolens een kwart meer duurzame energie dan het jaar ervoor. Ongeveer 0,9 procent van de energievoorziening was in 2007 afkomstig van Nederlandse windmolens.

Het totale verbruik van duurzame energie in Nederland is in 2007 echter niet verder gegroeid. Net als in 2006 was 2,8 procent van de Nederlandse energievoorziening afkomstig van duurzame bronnen. De overheid streeft naar 5 procent verbruik van duurzame energie in 2010, oplopend naar 20 procent in 2020.

De belangrijkste duurzame energiebron was nog steeds biomassa, met een bijdrage aan de energievoorziening van 1,8 procent. Het verbruik van biomassa daalde ongeveer 10 procent, doordat het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales bijna halveerde. De voornaamste oorzaken voor deze daling zijn de verlaging van de subsidie en de maatschappelijke discussie over de duurzaamheid van biomassa.

bron: CBS