Windstroom passeert de 5% grens

Groei windenergieNa enkele jaren van zeer beperkte groei, is er dit jaar weer een fors vermogen aan windenergie bijgebouwd. In 2013 is tot en met eind augustus maar liefst 289 MW bijgeplaatst. Met deze flinke bijbouw en lager gebruik van elektriciteit vormt windenergie nu een aandeel van ruim 5% van het totale stroomgebruik in Nederland.

Het totaal opgestelde vermogen van windenergie bedraagt nu 2723 MW, dit zorgt voor een gemiddelde jaarproductie van 6.375.325.800 kWh (6,3 miljard kWh per jaar). Het totale stroomgebruik in Nederland is +/- 120 TWh (120 miljard kWh per jaar). Dit betekent dat windenergie nu zorgt voor ruim 5% van ons stroomgebruik per jaar!

Het aandeel windenergie groeit gestaag in de elektriciteitsmix. Doordat windmolens steeds hoger worden en het vermogen groter wordt, stijgt de stroomproductie sterk. De capaciteit van een windmolen was 25 jaar geleden ongeveer 80 KW. Vandaag de dag worden molens geplaatst met een capaciteit van 3000 KW. Daarbij is de laatste jaren de totale stroomvraag iets afgenomen.

Windenergie is een noodzakelijke en een belangrijke factor om aan de klimaatverdragen te voldoen.

One thought on “Windstroom passeert de 5% grens

  1. Wat is de bron van deze informatie? Bosch en van Rijn spreekt van 303 MW nieuw vermogen in 2013. Hoeveel is er gesloopt? CBS heeft de gegevens nog niet op een rij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *