Windvlaag 20 mei 2014

Teleurstellende uitspraak hoger beroep
We hebben een teleurstellend bericht van Hof Den Haag ontvangen. Ons betoog om vrijgesteld te worden van heffing van energiebelasting op zelfgeproduceerde en verbruikte elektriciteit heeft voor de derde keer niet kunnen overtuigen; is juridisch niet geaccepteerd.
Voor de Windvogelleden die meedoen aan ‘Zelflevering’ via Anode verandert er niets. De levering, afrekening en spelregels blijven hetzelfde. Alleen het uitzicht op teruggave van energiebelasting is onrealistisch geworden. Dit betekent dus geen extra geld voor De Windvogel om duurzame energieprojecten op te zetten.

Stroom is geen kropje sla
De vergelijking van onze stroom met het zelf gekweekte kropje sla gaat niet op. Alle argumenten die door onze juristen naar voren zijn gebracht, zijn van tafel geveegd, in onderdelen samengevat:

A. Coöperatie De Windvogel en haar ‘Zelflever-Leden’ vormen geen organisatorische eenheid
waardoor niet van gefaciliteerd zelfverbruik of zelfvoorziening gesproken kan worden. Onze slogan
‘Word mede-eigenaar van onze Windvogelmolens’ is daarmee juridisch niet houdbaar gebleken;
B. Elektriciteit komt nu niet als ‘direct eigendom van leden’ beschikbaar op het elektriciteitsnet, maar
wordt via elektriciteitsbedrijven -die daar energiebelasting over moeten incasseren- geleverd aan
de verbruikende ‘Zelflever-Leden’.
C. Regels voor het zogenoemde ‘salderen’ zijn niet van toepassing. Hiervan gaf de belastinginspecteur
aan dat deze regeling geen milieudoelen dient, maar zijn eenvoudige administratie ten doel heeft.

Na ruim drie jaar hebben we een inhoudelijke juridische definitief afwijzende reactie op ons
‘Zelfleverings-initiatief’. We kunnen eventueel nog in cassatie.

Hoe nu verder?
Coöperatie De Windvogel blijft op zoek naar mogelijkheden om meer aandacht en meer (belasting-)geld
naar duurzame energieproductie te leiden. Mogelijk dat passender en verdergaande
overeenkomsten tussen Leden en Coöperatie het eerste punt A. kunnen regelen. Blijft het tweede
punt B. – vanwege de toch echt altijd andere plaats van invoeding en het verbruikadres – het
struikelblok. Andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat de coöperatie De Windvogel zelf een beetje
energiebedrijf wordt en daarmee bijzondere voordelen kan benutten. Dit brengt wel weer veel
verdergaande gevolgen en verantwoordelijkheden met zich mee. Consequenties die we uiterst
zorgvuldig moeten onderzoeken en met de Leden zullen bespreken en overleggen.

Met vriendelijke groet,
namens het Bestuur,
Martien Vogelezang,
secretaris De Windvogel BA

One thought on “Windvlaag 20 mei 2014

  1. Pingback: Onze windstroom: de stand van zaken | De Windvogel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *