Onze rechtszaak over heffing van energiebelasting over zelflevering

Even bijpraten over de rechtszaak. “Een vreemde zaak” inmiddels. Onze zaak: zelflevering, is niet onze zaak, vindt de belastinginspecteur. Het is een zaak tussen Anode die de belasting moet innen en afdragen aan de belastingdienst. Voor ons is dat “een mening”, wij hebben een andere . . .
wij willen méér duurzame energie zonder subsidie en zonder belasting. Dat is wat ik heb kunnen inbrengen tijdens de zitting van 24 april.
Natuurlijk is dat nogal anders dan de visie van de belastinginspecteur. Of de rechter er iets van vindt en wat dan, ligt verborgen in de schoot de toekomst. De uitspraak is waarschijnlijk op 5 juni, dus op tijd voor onze Algemene Ledenvergadering op 29 juni.
Recht spreken is eenvoudiger wanneer de regels duidelijk zijn en er tussen partijen een verschil van mening over bestaat over de interpretatie van die regels. Het wordt moeilijker wanneer de bestaande regels zelf ter discussie staan omdat de context waarop ze van toepassing zouden zijn inmiddels is veranderd. Dat is in ons zaak het geval. Toen de regels werden gemaakt was er nog geen sprake van zelflevering. Dat hebben we als Windvogel zelf moeten uitvinden. Oorspronkelijk waren er drie partijen actief als spelers op de energiemarkt: een producent, een transporteur en een consument. Met zelflevering zijn dat er nog maar twee: de coöperatie De Windvogel en een transporteur. Er is dus sprake van een gewijzigde context waarop de toenmalig opstelde regels niet meer van toepassing zijn.

Door ons als partij te weren, terwijl wìj de enige partij zijn waar het om gaat, probeert de inspecteur de zaak naar zijn hand te zetten.
Hopelijk bekijken de rechters oog voor het bredere perspectief van de nieuwe situatie zoals wij de aangevoerd hebben. We gaan dat horen en als dat niet zo is zoeken we in de motivatie van het vonnis naar de argumenten voor een hoger beroep. Wanneer dat niet nodig is hebben we op 29 juni op de Algemene Leden Vergadering in Reeuwijk ‘de Ark’ dubbel feest!

EEN MODERN SPROOKJE
Er was eens een groot probleem. Het ging over energie en uitstoot. Sommigen zeiden dat het een ecologisch probleem was. Anderen zeiden: nee, het is een economisch probleem. Grote groepen knappe koppen bogen zich erover. Veel en lang wikken en wegen en vooral veel heel moeilijke discussies volgden.
Ze kwamen er niet uit. Zoveel mogelijkheden, zoveel onzekerheden, zoveel cijfers ook, maar ja, het was
ook een echt GROOT PROBLEEM. Uiteindelijk was er een kleine groep van extreem knappe koppen. Ze werkten met computers en modellen die zo ingewikkeld waren, dat bijna niemand ze meer begreep. Je moest dus wel ontzettend knap zijn om er mee te werken. Gelukkig dat de computer wèl overweg kon met die complexiteit. Je kon het dus wel vertrouwen.
Samen kwamen die extreem knappe koppen tot de conclusie dat het een financieel probleem moest zijn.
Immers, als je ecologie vertaalde in economie kon je er gemakkelijk mee rekenen en dus ook alles met elkaar vergelijken. Uiteindelijk ging ieder weldenkend mens mee. Eindelijk kon men aan de slag. Opdracht één was: alles omzetten in geld. Er was immers heel veel geld nodig om de transitie, zoals de overgang naar de oplossing van het probleem werd genoemd, uit te voeren.
Om in de toekomst GROTE PROBLEMEN te voorkomen moesten ook de scholen omgevormd. Meer aandacht voor taal en rekenen. Nu was er een briljante leerling in groep 8 van de basisschool. Die zocht uit hoeveel geld het zou kosten om alle energie te produceren zonder uitstoot. Dat zou wel 250 miljard Euro zijn. Ontzettend veel geld. Daar moest je vreselijk lang voor sparen! Hoeveel hadden ze eigen gespaard?
Eens kijken. Voor later, als je met pensioen gaat, 900 miljard. En voor de zekerheid ook nog eens 300 op bank . . . Bij elkaar bijna vijf keer zoveel als er nodig was! Nu eindigen bijna alle sprookjes met “ . . . en ze leefden nog lang en gelukkig”. Zo zou dit sprookje ook kunnen eindigen. Of dat zo is hangt af van wie u gelooft: de financiële computermodellen of de leerling van groep 8.
Tot ziens op 29 juni 2013 11:00 uur Algemene Leden Vergadering De Windvogel in Reeuwijk, ‘de Ark’.
Dick van Elk, 18 mei 2013

One thought on “Onze rechtszaak over heffing van energiebelasting over zelflevering

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *