Jaarlijkse geldstromen van een coöperatieve dorpsmolen

In steeds meer plaatsen willen burgers hun eigen dorpsmolen bouwen. De eerste stap is om een lokale coöperatie voor duurzame energie op te richten, of om de lokale energiewerkgroep aan te sluiten bij de landelijke coöperatie De Windvogel. Deze infographic helpt u om een beeld te krijgen van de geldstromen die met de komst van een dorpsmolen gemoeid zijn.

Jaarlijkse geldstromen van een cooperatieve dorpsmolen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *